Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Laagste prijs voor Handboek internationaal jeugdrecht 9789074270304 

 
Image of Handboek internationaal jeugdrecht 9789074270304
 

Handboek internationaal jeugdrecht 9789074270304

De toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig. Daarom is gedegen kennis nodig over de rechten van kinderen. Het Handboek Internationaal Jeugdrecht geeft een uitvoerige uiteenzetting van de inhoud en betekenis van de artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast wordt de internationale regelgeving die de (rechts)positie van kinderen raakt, uitgediept. In het handboek komen naast internationale regelgeving ook de Nederlandse wetgeving, beleid en jurisprudentie uitgebreid aan bod. In de afzonderlijke hoofdstukken worden het internationaal familierecht, kinderrechten en migratie, jeugdstrafrecht en de uitbuiting van kinderen besproken. Er is aandacht voor zeer uiteenlopende thema's: van kinderarbeid tot gezinshereniging, van leerplicht tot herstelrecht, van adoptie tot meisjesbesnijdenis, van spelen tot ondertoezichtstelling, van kindermishandeling tot drugsmisbruik, van discriminatie tot seksueel misbruik, van alimentatie tot alleenstaande minderjarige vreemdeling, van vaccinaties tot kindsoldaten. Het handboek biedt daarmee alle relevante internationale en nationale informatie die voor de toepassing van kinderrechten van belang zijn.

Prijs: €75.00 van Eci

Beoordeel dit product

Webwinkel Product Prijs  
Handboek internationaal jeugdrecht 9789074270304 €75.00 BEKIJK PRODUCT
Cadeaus Online -Privacy Disclaimer