Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Delex Solutions: (tonen 1 tot 30 van 30)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Bescherming tegen ambush marketing 9789086920365
 

Bescherming tegen ambush marketing 9789086920365

Het verschijnsel van ambush marketing is de laatste jaren niet onopgemerkt gebleven. Bedrijven proberen op vaak ludieke wijze aan te haken bij de populariteit van een sportevenement zonder hiervoor een sponsorvergoeding af te dragen. Deze vorm van marketing...

€20.00
Meer informatie

 
Image of Commercieel Portretrecht 9789086920167
 

Commercieel Portretrecht 9789086920167

Op maandag 19 januari 2009 was het precies dertig jaar geleden dat de Hoge Raad arrest wees in de zaak ¿¿t Schaep met de vijf pooten¿, waarmee het commerciële portretrecht voor het eerst op het hoogste niveau in de Nederlandse rechtspraak werd erkend....

€20.00
Meer informatie

 
Image of Cultivate! 9789086920525
 

Cultivate! 9789086920525

Dit boek is het resultaat van Het CIER/CULTIVATE project over Erfgoedinstellingen, Auteursrecht en Culturele Diversiteit en onderzoekt hoe de digitalisering van erfgoed collecties nieuwe vragen oproept over de verhouding tussen private belangen en het...

€42.45
Meer informatie

 
Image of Deel 1 het vrije woord als melodie; Deel 2 de noten op mijn zang 9789086920501
 

Deel 1 het vrije woord als melodie; Deel 2 de noten op mijn zang 9789086920501

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring staan centraal in het werk van Gerard Schuijt, waarin zijn journalistieke achtergrond onmiskenbaar aanwezig is. Hij was ooit journalist, werd algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van...

€115.00
Meer informatie

 
Image of De noten op mijn zang 9789086920495
 

De noten op mijn zang 9789086920495

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring staan centraal in het werk van Gerard Schuijt, waarin zijn journalistieke achtergrond onmiskenbaar aanwezig is. Hij was ooit journalist, werd algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van...

€65.00
Meer informatie

 
Image of Digitaal recht voor IT professionals 9789086920617
 

Digitaal recht voor IT professionals 9789086920617

Wie denkt dat recht voor juristen bedoeld is, slaat de plank mis. Juridische normering richt zich namelijk primair op dat deel van de samenleving dat het beoogt te regelen. Neem het wegenverkeersrecht. Een automobilist behoort tijdens het besturen zelf...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken 9789086920211
 

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken 9789086920211

De behoefte aan online beschikbare informatie uit collecties van bibliotheken en archieven is groeiende. In het huidige internet tijdperk streeft men een volledig doorzoekbare digitale bibliotheek na, waarin men alle benodigde informatie ¿ vanachter...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief 9789086920280
 

Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief 9789086920280

Musea, bibliotheken en archieven maken meer en meer gebruik van digitale technologie bij de documentatie, onderzoek en openbaarmaking van hun collecties. De internationale en Europese wetgeving stimuleert nationale erfgoedinstellingen de collecties digitaal...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Een eigen, oorspronkelijk karakter 9789086920082
 
€15.00
Meer informatie

 
Image of Financieel Toezicht en Aansprakelijkheid in internationaal verband 9789086920242
 

Financieel Toezicht en Aansprakelijkheid in internationaal verband 9789086920242

Dit boek gaat over de vraag of verschillen in nationale aansprakelijkheidsregimes mogelijk tot extra aansprakelijkheidsrisico¿s leiden voor de Nederlandse financiële toezichthouders (AFM, DNB). Het belang van deze vraag is vooral hierin gelegen dat...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Handhaving van intellectuele eigendom 9789086920464
 

Handhaving van intellectuele eigendom 9789086920464

In dit boek wordt in de opvolgende hoofdstukken aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter zake van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het gebied van de intellectuele eigendom wordt daarbij - mede gelet op het toepassingsgebied...

€65.00
Meer informatie

 
Image of Het vrije woord als melodie 9789086920471
 

Het vrije woord als melodie 9789086920471

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring staan centraal in het werk van Gerard Schuijt, waarin zijn journalistieke achtergrond onmiskenbaar aanwezig is. Hij was ooit journalist, werd algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van...

€65.00
Meer informatie

 
Image of Hoofdstukken intellectuele eigendom 9789086920419
 

Hoofdstukken intellectuele eigendom 9789086920419

Intellectuele eigendom (afgekort: 'IE') is de verzamelnaam van een aantal bijzondere vermogensrechten, waaronder het handelsnaamrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht. Aan elk van deze rechten is in dit...

€4.95
Meer informatie

 
Image of Interconnection Regulation and Contract law 9789086920020
 

Interconnection Regulation and Contract law 9789086920020

This book explores the relationship between interconnection regulation within the European Union's framework for electronic communications and principles of contract law. The European Union has achieved considerable progress in further opening up...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Merken en satire 9789086920570
 

Merken en satire 9789086920570

Er zijn heel wat voorbeelden van merkgebruik door cabaretiers. Ronald Goedemondt heeft (de geurkaarsen van) Sissy Boy afgebrand, Veldhuis & Kemper hebben vrijwel een hele voorstelling gewijd aan Club Robinson en over welk bekend merk heeft Lebbis eigenlijk...

€14.95
Meer informatie

 
Image of Merken rechtspraak 9789086920457
 

Merken rechtspraak 9789086920457

Deze uitgave bevat korte samenvattingen van de belangrijkste beslissingen van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) op het gebied van het merkenrecht en is bedoeld als geheugensteun, opfrissing of eerste kennismaking met de Europese merkenrechtspraak....

€39.00
Meer informatie

 
Image of Merk, god en verbod 9789086920105
 

Merk, god en verbod 9789086920105

Dit boek gaat over tekens met een grote symbolische waarde. Voorbeelden van nationale, cultuurhistorische en religieuze aard zijn: de Nederlandse Leeuw, de Nachtwacht en Michiel de Ruyter, en Kruistekens. Onze multiculturele samenleving kent een veelheid...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Motiveren in IE- zaken 9789086920334
 

Motiveren in IE- zaken 9789086920334

In dit boekje wordt een beknopte handleiding gegeven voor het motiveren van een vonnis, een arrest of een conclusie in een eenvoudig IE-geschil. Uitgangspunt hierbij is dat het oordeel of wel of niet sprake is van IE-inbreuk in hoge mate subjectief is,...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Naar echte eigen schuld? 9789086920013
 

Naar echte eigen schuld? 9789086920013

Wie schade lijdt staat een drietal mogelijkheden ter beschikking om te pogen zijn schade op een ander af te wentelen: de sociale zekerheid, het aansprakelijkheidsrecht en een verzekering. De verzekering als alternatief voor de sociale zekerheid en het...

€7.50
Meer informatie

 
Image of New Dutch Insurance Contract Law 9789086920037
 

New Dutch Insurance Contract Law 9789086920037

On January 1, 2006 the new Dutch Insurance Contract Law entered into force. This book contains the final text in Dutch and translations thereof in English, French and German. For a better understanding of the new law, three introductory texts are also...

€35.00
Meer informatie

 
Image of Noot voor Noot 9789086920532
 
€29.50
Meer informatie

 
Image of Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden 9789086920303
 

Ongeoorloofde mededinging, marktmacht en marktomstandigheden 9789086920303

Sinds de Franse revolutie worstelen de politiek en de rechtspraak met het vinden van het juiste evenwicht tussen enerzijds de vrijheid van beroep en bedrijf, en anderzijds bescherming tegen misbruik van die vrijheid. De wetgever maakt hierin ¿ en herziet...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Recht op de Man 9789086920143
 

Recht op de Man 9789086920143

Omschrijving: De verschillende manieren waarop over rechtsvorming en rechtsvinding kan worden gedacht, vormen het onderwerp van de in dit boek gebundelde opstellen. Bij elk opstel is steeds aan de orde de confrontatie van de opvattingen van een toonaangevend...

€10.00
Meer informatie

 
Image of Smaad door de staat 9789086920235
 

Smaad door de staat 9789086920235

¿U en ik hebben het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Dat recht is in de eerste plaats een schild tegen ongewenste overheidsbemoeienis. Maar hoe zit het met de overheid zelf? Heeft de overheid zelf ook vrijheid van meningsuiting?¿ Met deze woorden...

€7.50
Meer informatie

 
Image of Te Intellectuele Eigendom 9789086920266
 

Te Intellectuele Eigendom 9789086920266

DE MORELE BASISEMOTIES VAN DE IE Waarschuwing: Deze publicatie is minder geschikt voor (beginnende) studenten die zich voorbereiden op een tentamen intellectuele eigendom: op tentamen worden verwijzingen naar ¿morele basisemoties¿ en andere simplifi...

€10.00
Meer informatie

 
Image of Valse kunst en recht 9789086920433
 

Valse kunst en recht 9789086920433

Valse kunst is een fascinerend fenomeen. Regelmatig worden kunstwerken ontmaskerd als vervalsingen. Heel af en toe blijkt een tot dan toe als vals beschouwd werk een oorspronkelijk werk. Dit doet de vraag rijzen wanneer een kunstwerk als vals wordt bestempeld....

€20.00
Meer informatie

 
Image of Vereniging voor Verzekeringswetenschap 9789086920112
 

Vereniging voor Verzekeringswetenschap 9789086920112

Het onderwerp voor de jaarvergadering 2005 van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, was Verzekering en Consument'. Deze uitgave bevat de volgende preadviezen: - Het begrip 'consument' in het verzekeringsrecht van Mr. N. Vloemans -...

€24.00
Meer informatie

 
Image of vereniging voor Verzekeringswetenschap 9789086920129
 

vereniging voor Verzekeringswetenschap 9789086920129

Het onderwerp voor de jaarvergadering 2006 van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, was ¿Verzekering en nieuwe wetgeving¿. Deze uitgave bevat de volgende preadviezen: - Titel 7.17 en enige oude leerstukken van Prof.mr. F.H.J. Mijnssen - De zorgverzekeringswet...

€20.00
Meer informatie

 
Image of Volgrecht 9789086920068
 

Volgrecht 9789086920068

Op 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht geïntroduceerd. Vanaf die dag hebben kunstenaars wier werk wordt doorverkocht recht op een deel van de koopprijs. Wat houdt dit volgrecht precies in? Wie kunnen er allemaal een beroep op doen? Hoe groot is...

€10.00
Meer informatie

 
Image of YouTube onder de loep 9789086920402
 

YouTube onder de loep 9789086920402

In 'YouTube onder de loep' onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte...

€22.50
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer