Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:CPS Uitgeverij: (tonen 1 tot 30 van 74)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Aanvankelijk technisch lezen 9789065085887
 

Aanvankelijk technisch lezen 9789065085887

De kern van dit deel bevat kenmerken van goed aanvankelijk technisch leesonderijs in groep 3. Leerdoelen, klassenmanagement, differentiatie, instructie en aanpak van risicolezers komen aan bod. Beschrijvingen van taal-/leesactiviteiten zijn daarom hierin...

€17.99
Meer informatie

 
Image of Actief personeelsbeleid in de school 9789065085900
 

Actief personeelsbeleid in de school 9789065085900

Dit boek levert input om onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel te boeien en te binden met oog voor hun motieven, belangen en ambities. Doelstelling: Gemotiveerd, betrokken en competent personeel laten werken aan de ontwikkeling van de school...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Activerende en passende werkvormen 9789065080202
 

Activerende en passende werkvormen 9789065080202

Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staat het activeren en motiveren van leerlingen hoog op de onderwijsagenda. Tevens vindt men dat meer variatie in de les hoognodig is. Docenten zien zelf ook in dat dit een belangrijk onderwerp...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Als kleuters leren meten 9789065086402
 

Als kleuters leren meten 9789065086402

Als kleuters aan de slag gaan met meten en meetkunde, gebeurt er van alles in hun denken en handelen. Maar wat precies? In deze map wordt hierin inzicht gegegeven. Bij jonge kinderen wordt de basis voor meten en meetkunde gevormd door het opdoen van concrete...

€45.90
Meer informatie

 
Image of Bang voor Boos 9789065085528
 

Bang voor Boos 9789065085528

Dit boek gaat over veiligheid op micro-niveau. Welke gevoelens spelen er in de ontmoetingen tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouders, tussen leerlingen onderling en tussen leraren en schoolleiding? Wat doen deze personen met gevoelens van angst...

€21.95
Meer informatie

 
Image of Basisstructuur Doorgaande leeslijn 9789065085597
 

Basisstructuur Doorgaande leeslijn 9789065085597

Het is van belang dat leerlingen in het leesonderwijs een doorgaande lijn volgen. Dit naslagwerkje biedt basisscholen ondersteuning bij het realiseren van een doorgaande leeslijn voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Per leeftjidsgroep ¿ peuters, kleuters,...

€13.95
Meer informatie

 
Image of Begrijpend Lezen 9789065086174
 

Begrijpend Lezen 9789065086174

Dit deel geeft de leerkrachten praktische handreikingen voor effectief begrijpendleesonderwijs. Aan bod komen onder andere effectieve instructie, adequaat differentiëren, omgaan met zwakke lezers en expliciete training van metacognitieve vaardigheden....

€17.99
Meer informatie

 
Image of Beter lezen beter leren 9789065086525
 
€28.90
Meer informatie

 
Image of BijzonderWijs 9789065086136
 

BijzonderWijs 9789065086136

Dit boek geeft een overzicht van wat u kunt signaleren in het gedrag van een bijzondere leerling en geeft u tips die u helpen voorkomen dat een leerling tegen zijn beperkingen aanloopt. BijzonderWijs bevat actuele informatie over veelvoorkomende beperkingen...

€17.99
Meer informatie

 
Image of Coachen op Contact 9789065085283
 

Coachen op Contact 9789065085283

Uitgangspunt in dit boek zijn de vijf rollen die de (startende) docent in zijn repertoire heeft. Per rol wordt beschreven wat effectief gedrag is en wat niet. De coach leert per rol coachen op gedragsveranderingen, competentieontwikkelingen en overtuigingen....

€29.90
Meer informatie

 
Image of Coaching in het primair onderwijs 9789065084262
 

Coaching in het primair onderwijs 9789065084262

Het begrip coaching, een vorm van directe begeleiding, wordt in dit boek in een breder kader geplaatst. Coaching wil het functioneren van de leerkracht optimaliseren door middel van voortdurende reflectie op het eigen profesioneel handelen. In dit boek...

€32.90
Meer informatie

 
Image of Cooperatief leren binnen passend onderwijs 9789065085993
 

Cooperatief leren binnen passend onderwijs 9789065085993

Coöperatief of samenwerkend leren wordt steeds populairder. Geen wonder, want deze onderwijsvorm heeft veel voordelen: de leerlingen werken op een gestructureerde manier samen, leerlingen leren van elkaar, op cognitief en sociaal gebied en leerlingen...

€22.95
Meer informatie

 
Image of De profesionele leraar 9789065086112
 

De profesionele leraar 9789065086112

Veel beginnende leraren krijgen te maken met vragen waar zij niet meteen een antwoord op weten: - Hoe krijg ik mijn leerlingen in beweging? - Hoe kan ik het beste omgaan met collega¿s en met ouders? - Op welke manier kan ik mijn werk zo goed mogelijk...

€20.95
Meer informatie

 
Image of De vijf rollen van de leraar 9789065086167
 

De vijf rollen van de leraar 9789065086167

Leraren zijn succesvol als zij goed contact kunnen maken met hun leerlingen, een persoonlijke presentatie hebben en hun vak verstaan. Dit boek brengt dit succesvolle lerarengedrag in kaart door onderscheid te maken in vijf rollen die de leraar tijdens...

€30.90
Meer informatie

 
Image of De zesde rol van de leraar 9789065080561
 

De zesde rol van de leraar 9789065080561

Scholen staan voor de uitdaging leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende en nog onbekende toekomst. Dit vraagt een proactieve houding om voortdurend passende vaardigheden te verwerven. Zicht krijgen op hóe je leert, wie je bent en welke keuzes...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Differentieren is te leren! 9789065080943
 

Differentieren is te leren! 9789065080943

Lang is gedacht dat differentiëren in het voortgezet onderwijs niet nodig is. Leerlingen gaan na de basisschool immers al naar diverse schooltypes. Maar veel docenten weten inmiddels beter: er zijn wel degelijk verschillen tussen leerlingen in één...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Differentieren is te leren! 9789065086563
 

Differentieren is te leren! 9789065086563

Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Dit praktische...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Een baard maakt nog geen filosooof 9789065086310
 

Een baard maakt nog geen filosooof 9789065086310

Bent u een goede schoolleider? Hoe weet u dat? Dit boek stelt de juiste vragen en geeft inspirerende aanwijzingen om een resultaatgerichte schoolleider te zijn of te worden. De vijf bouwstenen voor effectief schoolleiderschap zijn onmisbaar in uw praktijk...

€30.90
Meer informatie

 
Image of Een goede leesstart in groep 1-2 9789065085825
 

Een goede leesstart in groep 1-2 9789065085825

Deze publicatie beschrijft hoe leerkrachten van groep 1 en 2 ervoor kunnen zorgen dat alle kleuters een goede leesstart maken en goed toegerust beginnen aan het aanvankelijk technisch lezen in groep 3 Dit boekje is het tweede deel van de serie ¿Doorgaande...

€17.99
Meer informatie

 
Image of Effectief omgaan met risicolezers 9789065085665
 

Effectief omgaan met risicolezers 9789065085665

Het is een fundamentele verantwoordelijkheid van elke basisschool dat alle kinderen de school na groep 8 als goede le-zers verlaten, zeker in de 'kenniseconomie' van de 21e eeuw. Het is daarom zorgelijk dat zo'n 25% van de kinderen aan...

€22.95
Meer informatie

 
Image of Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs 9789065085863
 

Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs 9789065085863

Dit boek draait om de vraag:"Hoe kunnen alle leerlingen zich ontwikkelen tot gecijferde mensen?" Gebaseerd op onderzoek schetst de auteur hoe een schoolteam rekenonderwijs naar een hoger plan kan tillen. Het boek is ook geschikt voor PABO-studenten.

€22.95
Meer informatie

 
Image of Effectieve instructie 9789065084705
 

Effectieve instructie 9789065084705

Dit boek bevat een practisch trainingsprogramma voor eerste- en tweedejaars pabo-studenten. Effectieve intructie stelt een aantal effectief gebleken intructievormen centraal en biedt aanknopingspunten voor de concrete uitvoering van het instructieproces....

€23.95
Meer informatie

 
Image of Effectieve leerlingbesprekingen in het basisonderwijs 9789065086020
 

Effectieve leerlingbesprekingen in het basisonderwijs 9789065086020

In dit boek staat de begeleidingstaak van de interne begeleider centraal. Aan de hand van de beschreven systematiek kunnen effectieve besprekingen over zorgleerlingen gevoerd worden door interne begeleider en leerkracht. Aan de hand van zeven vuistregels...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Elke leerling een competente lezer! 9789065085504
 

Elke leerling een competente lezer! 9789065085504

Leerlingen met een verschillend niveau van lezen effectief begeleiden, dat is de kern van dit boek. Het doel is dat elke leerling een basisvaardigheid lezen bereikt, zich een competente lezer voelt en plezier beleeft aan lezen. U vindt een beschrijving...

€22.95
Meer informatie

 
Image of Gedist? 9789065086327
 

Gedist? 9789065086327

Jongeren communiceren met elkaar via sms en msn, wisselen informatie uit via Facebook en Hyves, zetten filmpjes op YouTube, gebruiken straattaal en experimenteren met nieuwe sexuele gedragingen, zoals 'swaffellen' en 'schuren'. Docenten...

€20.95
Meer informatie

 
Image of Gedragsverandering binnen en buiten de klas 9789065086211
 

Gedragsverandering binnen en buiten de klas 9789065086211

Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met probleemgedrag van hun leerlingen. Om daar op in te spelen, moeten ze veelal extra inspanningen verrichten. De tijd die daarin gaat zitten, gaat helaas ten koste van de beschikbare tijd voor goed onderwijs....

€30.90
Meer informatie

 
Image of Gouden regels voor een sterke school 9789065086396
 

Gouden regels voor een sterke school 9789065086396

Hoe zorgen basisscholen ervoor dat leerlingen goede resultaten (blijven) behalen? Wat kunnen basisscholen doen om te voorkomen dat ze afglijden? En hoe houden hun verbeteringen écht stand? Het boek Gouden regels voor een sterke school laat zien hoe...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Gouden regels voor een sterke school 9789065086556
 

Gouden regels voor een sterke school 9789065086556

Hoe haalt uw school het beste uit de leerlingen? Hoe wordt uw school sterk(er)? Dit boek presenteert vijf gouden regels voor een sterke school. Deze gouden regels geven, op een toegankelijke manier, inzicht in de factoren die cruciaal zijn voor schoolsucces...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Grijp de rekenkansen 9789065086464
 

Grijp de rekenkansen 9789065086464

De invoering van de referentieniveaus heeft grote consequenties voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 2014 maken leerlingen een rekentoets die meetelt in de zak/slagingsregeling. Hoe bereidt u leerlingen hierop voor? Hoe zorgt u dat zij hun rekenvaardigheden...

€31.90
Meer informatie

 
Image of Grip op leesbegrip 9789065086532
 

Grip op leesbegrip 9789065086532

Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen Dit handboek helpt leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs meer zicht en grip te krijgen op de ontwikkeling van het leesbegrip bij kinderen. De auteurs houden een overtuigend...

€45.90
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer