Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Boom Lemma Uitgevers: (tonen 1 tot 30 van 313)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Aandacht 9789059313538
 

Aandacht 9789059313538

'Op 1 mei 1991 overleed mijn moeder en ik vroeg me af waarom er wel A N D R I E S B A A R T naar haar bloed was gekeken, maar niet naar haar, wel in het pipet en niet in haar ogen. Wie wat ontdekken wil, moet zich kunnen laten verrassen en niet...

€22.95
Meer informatie

 
Image of Aan de slag met diversiteit 9789024418343
 

Aan de slag met diversiteit 9789024418343

Aan de slag met diversiteit voorziet in een behoefte van beroepskrachten in de dienstverlening. Dit boek geeft een concreet handvat om beter om te gaan met culturele diversiteit. Het boek maakt zowel de verschillen als overeenkomsten helder in denken...

€24.50
Meer informatie

 
Image of Aan de slag met statistiek 9789047301356
 

Aan de slag met statistiek 9789047301356

Elke dag kom je wel in aanraking met statistiek. Denk aan grafieken op internet of in je studieboek, of tabellen (over het weer, sport en economie) in de krant en op het journaal. Maar statistiek is meer dan alleen grafieken en tabellen. Als je een onderzoek...

€36.50
Meer informatie

 
Image of Aan het werk! 9789059315754
 

Aan het werk! 9789059315754

Aan het werk! is een veelzeggende titel. Het verwijst naar de uitdaging voor mensen die een professionele loopbaan binnen de re-integratiewereld ambiëren. Een wereld die wordt geteisterd door sociale, economische en politieke stormen. Een wereld waarin...

€33.95
Meer informatie

 
Image of Accentmethode 9789059312593
 

Accentmethode 9789059312593

In dit cahier zijn de logopedische technische vaardigheden uitgewerkt met betrekking tot het logopedisch handelen. Bij de opzet van de cahiers is ervan uitgegaan dat cliënten zo weinig mogelijk dienen te worden geconfronteerd met ongeoefende studenten...

€19.95
Meer informatie

 
Image of Accountability van communicatiebeleid 9789059318236
 

Accountability van communicatiebeleid 9789059318236

Communicatiekundigen moeten verantwoorden wat de meerwaarde is van communicatie en in hoeverre communicatie bijdraagt aan het organisatiebeleid. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van het communicatiebeleid meetbaar te maken. Accountability van communicatiebeleid...

€25.95
Meer informatie

 
Image of Accounting & Finance 9789059316287
 

Accounting & Finance 9789059316287

This book is about finance and accounting, subjects widely discussed in many other books. What sets this book apart from most others is that it discusses all the basic aspects of finance and accounting in one single textbook. Three areas of interest are...

€41.95
Meer informatie

 
Image of Agogisch begeleiden vanuit therapeutische modellen 9789059319851
 

Agogisch begeleiden vanuit therapeutische modellen 9789059319851

In Agogisch begeleiden vanuit therapeutische modellen komen verschillende therapeutische modellen aan de orde zoals psychoanalyse, gedragstherapie, de humanistische benadering, Rationeel Emotieve Therapie - waaronder de cognitieve gedragstherapie -, Transactionele...

€30.50
Meer informatie

 
Image of Als het verleden trekt 9789462363526
 

Als het verleden trekt 9789462363526

Wat is geschiedenis? Wat verstaan we onder het verleden en waarom 'trekt' dit verleden zo, dat duizenden mensen historische films bekijken of musea bezoeken? Als archeologische themaparken en genealogische onderzoekscentra elke week weer vol...

€30.95
Meer informatie

 
Image of Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit 9789059310995
 
€63.50
Meer informatie

 
Image of Analyseren in kwalitatief onderzoek 9789462363977
 

Analyseren in kwalitatief onderzoek 9789462363977

Hoe pak je het aan om interviews, observaties en documenten te verwerken tot resultaten en hoe schrijf je de eindrapportage? Analyseren in kwalitatief onderzoek biedt een stappenmodel voor de systematische analyse van gegevens in kwalitatief onderzoek....

€33.50
Meer informatie

 
Image of Argumentatie en debat 9789462364233
 

Argumentatie en debat 9789462364233

Wat gebeurt er als je de theorie en de praktijk van het debatteren bij elkaar brengt? Argumentatie en debat vormt een antwoord op deze vraag. De auteurs combineren theoretische inzichten over argumentatie met strategische aanwijzingen voor het voeren...

€27.95
Meer informatie

 
Image of Autisme in orthopedadgogisch perspectief 9789047300328
 

Autisme in orthopedadgogisch perspectief 9789047300328

Kinderen met autisme en hun ouders bevinden zich in een problematische opvoedingssituatie. De orthopedagogiek kan deze opvoedingssituatie analyseren en perspectief op verbetering ontwikkelen. ln dit boek wordt de balans opgemaakt en in kort bestek weergegeven...

€48.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek crossmedia concepting 9789059317956
 

Basisboek crossmedia concepting 9789059317956

Steeds vaker worden diverse mediakanalen ingezet voor een bepaalde communicatiedoelstelling, waarbij gebruik gemaakt wordt van de specifieke kenmerken en mogelijkheden van deze kanalen, het mediagebruik en de participerende houding van de consument. Basisboek...

€34.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek maatschappelijk werk 9789059319615
 

Basisboek maatschappelijk werk 9789059319615

In Basisboek maatschappelijk werk wordt aandacht besteed aan normatieve professionaliteit richting mensen in de marge, de hoofddoelgroep van het maatschappelijk werk. Bij de opzet van dit boek is er bewust voor gekozen om te beginnen bij de (potentiële)...

€38.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek sociaal onderzoek 9789462364486
 

Basisboek sociaal onderzoek 9789462364486

Het doel van Basisboek sociaal onderzoek is dat de lezer vat krijgt op de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk onderzoek.Welke data moeten worden verzameld, welke strategie moet worden toegepast? Zijn er bruikbare theorieën? Wat...

€41.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek statistiek in business 9789462360389
 

Basisboek statistiek in business 9789462360389

Statistiek speelt een belangrijke rol in allerlei aspecten van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij marktonderzoek, investeringsbeslissingen, accountancycontrole, logistiek en communicatie. Basisboek statistiek in business biedt een heldere basis voor...

€27.50
Meer informatie

 
Image of Basisvaardigheden in ruimtelijk denken 9789059314689
 

Basisvaardigheden in ruimtelijk denken 9789059314689

Ruimtelijk kunnen denken is voor creatieve beroepen, zoals productontwikkelaar, architect, ingenieur en andere ontwerpers, een belangrijke vaardigheid. Aan de hand van meer dan 350 oefeningen tracht dit boek het ruimtelijk denken te stimuleren en te verbeteren....

€34.95
Meer informatie

 
Image of Basisvaardigheden voor de productvormgever 9789059310568
 

Basisvaardigheden voor de productvormgever 9789059310568

Binnen de vormgevingsfase van een industrieel ontwerp of een productontwikkeling is het kunnen genereren van bruikbare vormalternatieven een belangrijke vaardigheid. Ook moet men deze vormalternatieven duidelijk kunnen presenteren aan opdrachtgevers,...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Beeldtaal 9789462365155
 

Beeldtaal 9789462365155

Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor een tijdschrift bedenkt, een powerpointpresentatie maakt, een brochure schrijft, een presentatie voor een poster moet maken of een idee voor een infographic moet verzinnen,...

€36.50
Meer informatie

 
Image of Begrippenlijst logistiek 9789047300519
 
€21.95
Meer informatie

 
Image of Beroepscompetenties ergotherapie 9789462360242
 

Beroepscompetenties ergotherapie 9789462360242

Dit boek beschrijft de twaalf beroepscompetenties ergotherapie en biedt daarmee een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut in Nederland. Deze competenties zijn geformuleerd door vertegenwoordigers...

€21.50
Meer informatie

 
Image of Beroepsprofiel ergotherapeut 9789059315624
 

Beroepsprofiel ergotherapeut 9789059315624

Een veranderende maatschappij en groeiende inhoudelijke kennis maken dat het beroep van ergotherapeut zich ontwikkelt. Ergotherapeuten werken steeds meer op nieuwe terreinen in de gezondheidszorg of binnen de aangrenzende gebieden van welzijn, zakelijke...

€27.50
Meer informatie

 
Image of Bestuur in de datapolis 9789462366282
 

Bestuur in de datapolis 9789462366282

Moet elke stad een smart city worden? In zijn oratie fileert Albert Meijer de idee van de smart city en laat haarfijn zien dat schijnbaar technologische keuzen politieke implicaties hebben. Niet de techniek maar de gezamenlijke keuzen van burgers en bestuur...

€20.50
Meer informatie

 
Image of Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek 9789059318410
 

Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek 9789059318410

Praktijkgericht onderzoek en validiteit zijn twee begrippen die centraal staan binnen de onderzoekspraktijk van het hoger beroepsonderwijs. Dergelijk onderzoek naar professionele interventies, betogen de auteurs, moet verantwoording afleggen over stringente...

€21.50
Meer informatie

 
Image of Bijzonder gedrag en begeleiden 9789059317437
 

Bijzonder gedrag en begeleiden 9789059317437

Bijzonder gedrag en begeleiden gaat over probleemgedrag. In het sociaal pedagogisch werk worden begeleiders veelvuldig geconfronteerd met allerlei vormen van probleemgedrag. Soms heeft dit bijzondere gedrag van de cliënt te maken met zijn beperking of...

€33.50
Meer informatie

 
Image of Borstvoeding 9789059315020
 

Borstvoeding 9789059315020

Borstvoeding levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van moeder en kind. Borstvoeding zorgt voor een optimale lichamelijke conditie bij de baby, is gezond voor de moeder, is altijd vers, gratis en gemakkelijk. Ook de gezondheidszorg is gebaat...

€25.00
Meer informatie

 
Image of Bouwstenen voor high impact learning 9789089538482
 

Bouwstenen voor high impact learning 9789089538482

De opleidingsagenda in Nederland en Vlaanderen wordt sterk bepaald door de drang naar verhoogde inzetbaarheid en flexibiliteit. Maar dit doel leek de voorbije decennia te ambitieus. In Bouwstenen voor High Impact Learning wordt een model geschetst voor...

€25.95
Meer informatie

 
Image of Breinatlas 9789059316461
 

Breinatlas 9789059316461

In deze PsyBasics staat het brein centraal. Het brein is veruit het meest ingewikkelde orgaan van ons lichaam en vormt het centrale deel van het zenuwstelsel in alle gewervelde dieren. Het ontrafelen van de manier waarop onze hersenen werken vormt een...

€13.50
Meer informatie

 
Image of Buigzame zorg in een onbuigzame wereld 9789059317512
 

Buigzame zorg in een onbuigzame wereld 9789059317512

De zorg in Nederland verkeert in zwaar weer. Ze dreigt onbetaalbaar te worden, er is te weinig personeel, er is sprake van enorme bureaucratie met een sterke nadruk op verantwoording en controle, en de opvattingen over mogelijke bijstellingen van het...

€33.50
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer