Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Boom Juridische Uitgevers: (tonen 1 tot 30 van 398)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Aansprakelijkheidsrecht 9789089749352
 

Aansprakelijkheidsrecht 9789089749352

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding...

€13.00
Meer informatie

 
Image of Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten 9789462903562
 

Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten 9789462903562

Deze uitgave gaat over de aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant op grond van artikel 6:177 BW, waarbij de vraag centraal staat wat de gevolgen zijn van recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor fysieke...

€26.00
Meer informatie

 
Image of Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade 9789462904293
 

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade 9789462904293

Personen die ziek worden, worden 'patiënt'. In een aantal gevallen komt de patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces in een minder goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is dan sprake van een 'incident'....

€117.50
Meer informatie

 
Image of Accountancy en andere zaken onder de loep 9789462904408
 

Accountancy en andere zaken onder de loep 9789462904408

De laatste jaren komen accountants(organisaties) regelmatig in het nieuws. Soms positief, maar helaas ook vaak negatief. Door een toezichtsrapport van de AFM, een tuchtzaak of een alarmerende fraudekwestie. Marcel Pheijffer schrijft er graag over en doet...

€29.90
Meer informatie

 
Image of Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen 9789462902411
 

Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen 9789462902411

In dit boek staat de toekomst van het accountantstoezicht, rechtsbescherming en ontwikkeling van beroepsnormen centraal. Dit boek bouwt daarmee voort op deel 1 van de ICFGreeks, dat in 2014 onder de titel Bouwen aan vertrouwen verscheen. Hierin werd de...

€41.50
Meer informatie

 
Image of Actie en reactie 9789462901346
 

Actie en reactie 9789462901346

Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie gaat over de wisselwerkingen tussen recht en samenleving. Tal van acties uit de periode 1968, zoals het kraken van woningen, leiden anno 2015 tot een reactie, namelijk een strafrechtelijk kraakverbod....

€47.00
Meer informatie

 
Image of Adolescentenstrafrecht 9789462367265
 

Adolescentenstrafrecht 9789462367265

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd. Het adolescentenstrafrecht beoogt een flexibele toepassing van de sanctiestelsels rond de leeftijd van 18 jaar waarbij de nadruk ligt op een verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht voor jongvolwassenen...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Algemene regels in het bestuursrecht 9789462903814
 
€39.00
Meer informatie

 
Image of Algemene voorwaarden 9789089748379
 

Algemene voorwaarden 9789089748379

Op vrijwel alle overeenkomsten worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard: soms door de leverancier van de goederen of diensten, soms door de afnemer ervan, en soms door beide. In dit - volledig geactualiseerde en uitgebreide - boek wordt op...

€82.60
Meer informatie

 
Image of Alleen voor de vorm? 9789462901568
 

Alleen voor de vorm? 9789462901568

Dit onderzoek richt zich op pro-formazittingen. Dit zijn openbare zittingen in strafzaken die worden gehouden omwille van de inachtneming van de termijnen van de voorlopige hechtenis en waarbij inhoudelijke behandeling van de strafzaak achterwege blijft....

€31.00
Meer informatie

 
Image of Als de waarheid eraan moet geloven 9789462903357
 

Als de waarheid eraan moet geloven 9789462903357

Deze publicatie is de in verkorte vorm uitgesproken rede van prof. dr. Jan W. de Keijser bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Criminologie aan de Universiteit Leiden op 7 november 2016. Bij rechterlijke dwalingen wordt achteraf...

€12.50
Meer informatie

 
Image of Als vreemde ogen dwingen 9789462902664
 

Als vreemde ogen dwingen 9789462902664

In hoeverre de culturele herkomst of achtergrond van de dader een rol speelt bij zijn misdaden is al jaren een regelmatig terugkerende vraag tijdens zittingen van de strafrechter. In dat verband wordt weleens een beroep gedaan op een - vaak zelfbenoemde...

€33.50
Meer informatie

 
Image of Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding 9789462902619
 

Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding 9789462902619

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ieder een eigen strafwetgeving, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius) gezamenlijk één. Verschillen zijn er echter slechts op onderdelen. Deze vier delen van het Koninkrijk der Nederlanden hebben...

€50.00
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrecht 9789462902954
 

Arbeidsrecht 9789462902954

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!...

€13.00
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrecht 9789462903142
 

Arbeidsrecht 9789462903142

In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema's op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opzet is het boek geschikt voor zowel beroepsopleidingen op hbo-niveau als voor functionarissen die in de dagelijkse...

€48.00
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrecht begrepen 9789462902039
 

Arbeidsrecht begrepen 9789462902039

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en meer praktijkgericht. Minder historie en meer de bedoeling van de wetgever. Minder tekst achter elkaar en meer visualisatie....

€37.50
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrechtelijke themata 9789089749376
 

Arbeidsrechtelijke themata 9789089749376

Het eerste, meest complete WWZ geïntegreerde handboek arbeidsrecht in Nederland! Met een indrukwekkende omvang van ruim 1300 pagina's (waarvan 350 WWZ) een absolute must-have voor iedere arbeidsrechtspecialist! De Wet Werk en Zekerheid heeft grote...

€85.00
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrechtelijke themata 9789462901995
 

Arbeidsrechtelijke themata 9789462901995

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken...

€75.50
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht 9789462902213
 

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht 9789462902213

In deze bundel zijn 130 samenvattingen van arresten en uitspraken op het terrein van het sociaal recht in chronologische volgorde opgenomen. Deze worden verspreid over drie delen - individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht...

€31.50
Meer informatie

 
Image of Arbeidsrecht & reorganisatie 9789462900660
 

Arbeidsrecht & reorganisatie 9789462900660

Arbeidsrecht & Reorganisatie is geschreven voor studenten aan een universiteit en voor studenten in het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast is dit boek een handig naslagwerk voor iedereen die in de praktijk met het onderwerp 'arbeidsrecht en reorganisatie'...

€30.50
Meer informatie

 
Image of Arbeidswet- en regelgeving Curaçao 9789462902329
 

Arbeidswet- en regelgeving Curaçao 9789462902329

Voor de staatkundige herstructurering van de Nederlandse Antillen in 2010 was de Nederlands Antilliaanse arbeidswet- en regelgeving over een groot aantal afzonderlijke verordeningen verspreid. Deze systematiek is na het uiteenvallen van de Nederlandse...

€54.00
Meer informatie

 
Image of Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? 9789462901179
 

Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? 9789462901179

Op 31 mei 2013 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw'. Als inleiders traden op: -...

€27.00
Meer informatie

 
Image of Armslag voor de strafrechter 9789462901797
 

Armslag voor de strafrechter 9789462901797

Deze studie beantwoordt de vraag of de bemoeienis van de Europese Unie met de strafvordering bijdraagt aan een nationale trend in de strafvordering of juist niet. Die trend wordt gekenmerkt door een terugtredende wetgever die de kaders schept waarbinnen...

€48.50
Meer informatie

 
Image of Arresten arbeidsrecht 9789462904095
 

Arresten arbeidsrecht 9789462904095

Arbeidsrecht is in belangrijke mate rechtersrecht. In deze bundel zijn bijna 70 arresten van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU opgenomen op het gebied van het individuele en collectieve arbeidsrecht. Bij de uitspraken van de Hoge Raad zijn...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Asielrecht - 9789462903609
 

Asielrecht - 9789462903609

Het recht dat de Nederlandse asielprocedure regelt is erg gecompliceerd geworden. De toename van de asielinstroom in 2015 vroeg om aanpassingen, maar ook de steeds sterker wordende invloed van het Europese recht heeft tot een fijnmazig juridisch netwerk...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering 9789462367104
 

Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering 9789462367104

Het huidige Wetboek van Strafvordering gaat er sinds jaar en dag van uit dat verslaglegging van bijvoorbeeld een politieverhoor of van de terechtzitting door middel van een schriftelijk proces-verbaal plaatsvindt. Tegenwoordig wordt in een toenemend aantal...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Balanslezen in de rechtspraktijk 9789462902404
 

Balanslezen in de rechtspraktijk 9789462902404

Juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening onmisbaar voor...

€27.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek veiligheid en economie 9789462366589
 

Basisboek veiligheid en economie 9789462366589

Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een...

€48.50
Meer informatie

 
Image of Bedrijf en internationaal privaatrecht 9789462900851
 

Bedrijf en internationaal privaatrecht 9789462900851

Bedrijf en internationaal (privaat)recht is de nieuwe druk van Bedrijf en internationaal recht. Door allerlei economische en sociale ontwikkelingen neemt de handel tussen de verschillende landen toe. Ook voor Nederland heeft dit als gevolg dat export...

€44.50
Meer informatie

 
Image of Bedrijf en ondernemingsrecht 9789462902503
 

Bedrijf en ondernemingsrecht 9789462902503

Het ondernemingsrecht speelt een zeer belangrijke rol in de Nederlandse economie en in het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van het nationaal inkomen wordt gegenereerd door grote en kleine Nederlandse ondernemingen. Het ondernemingsrecht heeft veel...

€34.50
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer