Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Boom Criminologie: (tonen 1 tot 30 van 104)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Aanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond 9789059319431
 

Aanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond 9789059319431

Multi-problematiek binnen gezinnen met een Roma-achtergrond is zeer complex. De ernst van de gesignaleerde problematiek is vooral de mate of frequentie waarin problemen als overlast, schoolverzuim en criminaliteit zich voordoen. Deze problemen hebben...

€28.50
Meer informatie

 
Image of Actoren in de strafrechtspleging 9789462366756
 

Actoren in de strafrechtspleging 9789462366756

Bij de strafrechtspleging in Nederland zijn veel verschillende partijen betrokken. Sommige van deze partijen werken nauw samen, terwijl andere juist tegenover elkaar staan. Dit boek probeert inzichtelijk te maken welke partijen betrokken zijn, wat hun...

€26.00
Meer informatie

 
Image of Affectieschade 9789462364356
 

Affectieschade 9789462364356

Affectieschade is de in Nederland gebruikte naam voor verdriet en ander immaterieel nadeel dat naasten lijden wanneer een dierbare door een ongeval of strafbaar feit komt te overlijden of ernstig en blijvend letsel oploopt. Anders dan de meeste landen...

€47.00
Meer informatie

 
Image of Alledaagse magie 9789462367807
 

Alledaagse magie 9789462367807

Het werk van rechercheurs spreekt tot de verbeelding. Avond na avond zijn de verrichtingen van detectives op de televisie te zien en menig literaire thriller verhaalt over hun inspanningen. Hoe rechercheurs in werkelijkheid de uitvoering van hun opsporingstaken...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Analysetechnieken voor niet-experimentele gegevens 9789462360167
 

Analysetechnieken voor niet-experimentele gegevens 9789462360167

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens behandelt een vijftal technieken die het mogelijk maken om causale uitspraken te doen op basis van gegevens die met een niet experimenteel onderzoeksdesign zijn verzameld: propensity score matching, instrumentele...

€39.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek criminologie 9789462365650
 

Basisboek criminologie 9789462365650

De eerste druk van het Basisboek criminologie is door de gebruikers ontvangen als een welkome aanvulling op het Nederlandstalig aanbod. Het is inmiddels de standaard voor het bacheloronderwijs in het hbo en ook op verschillende universiteiten wordt het...

€30.50
Meer informatie

 
Image of Basisboek integrale veiligheid 9789462365674
 

Basisboek integrale veiligheid 9789462365674

Het Basisboek integrale veiligheid behandelt veiligheid vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhangen: een integrale benadering. Veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, ongevallen en crises ontstaan door een combinatie van...

€43.00
Meer informatie

 
Image of Beperkt in de keten 9789462366770
 

Beperkt in de keten 9789462366770

De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor een adequate aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Beperkt in de keten wil een bijdrage leveren aan het tot stand komen van deze aanpak....

€38.50
Meer informatie

 
Image of Beslissen in grensgebieden 9789462366718
 

Beslissen in grensgebieden 9789462366718

De Europese binnen- en buitengrenzen staan in het middelpunt van de belangstelling, en daarmee ook het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zoals dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Centraal in dit onderzoek staan het MTV als controlebevoegdheid...

€35.00
Meer informatie

 
Image of Bijzonder strafrecht 9789059316676
 

Bijzonder strafrecht 9789059316676

Dit boek handelt over het bijzonder strafrecht. Het heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt het te voorzien in een volledige, diepgravende behandeling van thema's die te rekenen zijn tot het bijzonder strafrecht. Daarmee moet het handboek...

€55.50
Meer informatie

 
Image of Blauwe patronen 9789462365971
 

Blauwe patronen 9789462365971

Dit boek gaat over hoe straatagenten betekenis geven aan de omgeving waarin zij moeten optreden. Hoe lezen zij de straat? Hoe stellen zij vast wat er in een situatie aan de hand is? Hoe komen zij tot oordelen over wat er moet gebeuren? Dergelijke vragen...

€50.50
Meer informatie

 
Image of Boerenbedrog? 9789462367609
 

Boerenbedrog? 9789462367609

Is regelovertreding door bedrijven op het ene domein van regelgeving een voorspeller voor regelovertreding op andere domeinen? Een antwoord op deze vraag naar de domeingebondenheid van regelovertreding kan bijdragen aan een betere werking van toezicht...

€26.50
Meer informatie

 
Image of Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 9789462365896
 

Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 9789462365896

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' beschrijft in kwantitatieve termen waaruit deze criminaliteit...

€43.00
Meer informatie

 
Image of Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 9789462903135
 

Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 9789462903135

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' beschrijft in kwantitatieve termen waaruit deze criminaliteit...

€40.50
Meer informatie

 
Image of Criminaliteit en rechtshandhaving 9789462365117
 

Criminaliteit en rechtshandhaving 9789462365117

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' beschrijft in kwantitatieve termen waaruit deze criminaliteit...

€127.00
Meer informatie

 
Image of Criminele meisjes en vrouwen 9789059317208
 

Criminele meisjes en vrouwen 9789059317208

De afgelopen jaren is het aantal meisjes en vrouwen dat in aanraking is gekomen met politie en justitie gestegen. Kennis over de achtergronden en aanpak van delinquentie bij deze groep is dan ook gewenst, vooral ook omdat het meeste onderzoek in de criminologie...

€43.00
Meer informatie

 
Image of Criminologie en strafrecht 9789462366862
 

Criminologie en strafrecht 9789462366862

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beide aan de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral historische redenen. Dit leerboek is bedoeld voor studenten, criminologen...

€33.00
Meer informatie

 
Image of Cybercrime en de politie 9789462360075
 

Cybercrime en de politie 9789462360075

Dit boek is samengesteld ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Nederlandse tak van de International Police Association (IPA). Het boek richt zich op een reeks van recente studies met betrekking tot criminaliteit in een gedigitaliseerde samenleving....

€26.00
Meer informatie

 
Image of Cybercrime en witwassen 9789462367289
 

Cybercrime en witwassen 9789462367289

Het witwassen van de gelden die worden verkregen uit cybercrime vindt in toenemende mate plaats met digitale betalingsmiddelen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze gelden worden witgewassen, welke actoren een rol spelen en hoe digitale betalingsmiddelen...

€31.50
Meer informatie

 
Image of De Appelschase babymoord 9789089740199
 
€27.00
Meer informatie

 
Image of De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf 9789462366138
 

De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf 9789462366138

Elektronisch toezicht is de laatste jaren een gevestigde waarde geworden in de (Belgische) strafuitvoering met groeiende cijfers en toepassingsmogelijkheden. In dit boek wilden we de dagelijkse beleving van het elektronisch toezicht centraal plaatsen...

€57.50
Meer informatie

 
Image of De boete uit balans 9789462365599
 

De boete uit balans 9789462365599

Sinds 2000 beschikken de financiƫle toezichthouders, de AFM en DNB, over de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. De invoering van de bestuurlijke boete was het beleidsmatige antwoord op het zogenoemde handhavingstekort ten aanzien van...

€49.50
Meer informatie

 
Image of De burgemeester als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid? 9789462365438
 

De burgemeester als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid? 9789462365438

Veiligheid heeft een sterk mobiliserend en enthousiasmerend karakter. Iedereen is immers voorstander van meer aandacht voor veiligheid. Vaak gaat het evenwel over veiligheid als een abstracte ambitie. Het debat barst los wanneer we ons de vraag stellen...

€44.50
Meer informatie

 
Image of De burger als rechter 9789059317611
 

De burger als rechter 9789059317611

Vindt u het Nederlandse strafrechtklimaat te mild? Hoe zou u dan een 19-jarige jongeman willen straffen die wegens verboden wapenbezit voor de rechter moet verschijnen? Of een man die zijn vrouw een gebroken neus heeft geslagen? En wat als het de vrouw...

€35.90
Meer informatie

 
Image of De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie 9789059319202
 

De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie 9789059319202

Traditioneel werkt de politie als brandjesblusser: ze probeert zo snel mogelijk de brandhaard te bereiken, blust de brand naar kunnen en wacht vervolgens op de volgende melding. Dit type agent is helaas altijd te laat. Tegenwoordig proberen agenten vroegtijdig...

€30.00
Meer informatie

 
Image of De dansende dader 9789462368170
 

De dansende dader 9789462368170

Het was al donker toen vader en zoon hun hond uitlieten in een woonwijk in Breukelen. Zij zagen een vreemde man lopen, achtervolgden hem en belden 112. Even later vonden zij in de bosjes een vrouw die ernstig was mishandeld. Zij was er zo slecht aan toe,...

€19.90
Meer informatie

 
Image of De gescheurde nagel 9789462367470
 

De gescheurde nagel 9789462367470

Op zondagochtend 17 maart 2002 kreeg de brandweer van het Noord-Brabantse stadje Klundert de melding dat er brand was in een van de rijtjeshuizen op de Eikenlaan. Toen de brandweermannen het huis in gingen, zagen zij dat het overhoop was gehaald. Daarna...

€21.00
Meer informatie

 
Image of De Hoogezandse brand 9789462365582
 

De Hoogezandse brand 9789462365582

Op woensdag 11 december 1996 werd Gonda vermoord. Daarna werd er brand gesticht. Van meet af aan was haar man Reinier de belangrijkste verdachte. Het duurde nog vele jaren voordat hij werd veroordeeld. In 2009 kreeg Reinier van het Hof Leeuwarden 15 jaar...

€21.50
Meer informatie

 
Image of De improvisatiemaatschappij 9789059317536
 

De improvisatiemaatschappij 9789059317536

De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken....

€28.00
Meer informatie

 
Image of De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen 9789462367272
 

De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen 9789462367272

Elk jaar wordt 2 procent van de bevolking slachtoffer van woninginbraak, waarbij sommige woningen zelfs meerdere keren het doelwit zijn. Dit boek rapporteert over een onderzoek dat kijkt naar de gezamenlijke invloed van kenmerken van huizen, straten en...

€47.50
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer