Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Boom Bestuurskunde: (tonen 1 tot 30 van 70)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Accountancy en andere zaken onder de loep 9789462365308
 

Accountancy en andere zaken onder de loep 9789462365308

Accountancy en andere zaken onder loep (4) is het vervolg op de gelijknamige bundels uit 2009, 2011 en 2013. Evenals in de eerste drie delen zijn in dit boek de weblogs en opinies gebundeld die Marcel Pheijffer en Bob Hoogenboom publiceerden op de website...

€31.00
Meer informatie

 
Image of Beleid in beweging 9789462367296
 

Beleid in beweging 9789462367296

Beleid gaat over de wijze waarop samenlevingen maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Beleid dient daarom geworteld te zijn in de samenleving. In die aanpak spelen verschillende overwegingen een rol. Het gaat om de toepassing van kennis, om de inzet...

€44.50
Meer informatie

 
Image of Beleidsinstrumentatie 9789462366626
 

Beleidsinstrumentatie 9789462366626

Dit boek behandelt de vele middelen die de overheid in haar beleidsvoering gebruikt om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het vraagstuk van de sturingscapaciteit van de overheid is een actueel onderwerp en dit boek beoogt samenhang te brengen...

€30.00
Meer informatie

 
Image of Bestuurskunde & politicologie overig Waar is de raad van toezicht? Deel III 9789059319974
 

Bestuurskunde & politicologie overig Waar is de raad van toezicht? Deel III 9789059319974

Er zijn veel publicaties die expliciete ideeën ventileren over de vraag wat goed toezicht is en wat niet. Ook de journalistiek en de politiek geven blijk van grote kennis van zaken zodra het kalf verdronken is. Maar waar is de toezichthouder zelf? Wanneer...

€18.50
Meer informatie

 
Image of Burgerkracht met Burgermacht 9789462365636
 

Burgerkracht met Burgermacht 9789462365636

Nederland verbouwt de verzorgings-en verzekeringsstaat fundamenteel. Dit essay analyseert dit proces, de problemen, de kansen, de lege retoriek en doet aanbevelingen. Burgers leunen verwend achterover, maar nemen ook toenemend onverwachte initiatieven...

€23.00
Meer informatie

 
Image of Citymarketing voorbij de hype 9789059316775
 

Citymarketing voorbij de hype 9789059316775

Bij de meeste Nederlandse gemeenten staat citymarketing hoog op de beleidsagenda. Van Den Helder tot Terneuzen en van Valkenburg tot Groningen investeren bestuurders vol enthousiasme in de marketing van hun stad. Met nieuwbouwprojecten, evenementen en...

€29.00
Meer informatie

 
Image of De digitale kooi 9789462368132
 

De digitale kooi 9789462368132

In de Digitale Kooi volgen we Saskia, Pieter en Esther, die elk getroffen lijken te worden door het noodlot. Ze komen terecht in een ongelooflijke, maar waargebeurde Kafkaëske strijd met een anonieme overheid. Saskia moet haar gestolen auto APK laten...

€19.90
Meer informatie

 
Image of De dynamiek van bestuur en recht 9789059314115
 

De dynamiek van bestuur en recht 9789059314115

De rechtsstaat is een veelbesproken onderwerp. Wat deze in formeel-juridische zin inhoudt, wordt besproken in handboeken staats- en bestuursrecht. De doorwerking van de rechtsstaat in de bestuurlijke praktijk is echter nog onderbelicht en de kennis daarvan...

€41.50
Meer informatie

 
Image of De grondwet in politiek en samenleving 9789462360495
 

De grondwet in politiek en samenleving 9789462360495

Constitutionele kaders kunnen een basis bieden voor democratische duurzaamheid die verder gaat dan de vluchtigheid van een marktplaats van meningen. Ernst Hirsch Ballin betoogt dat de democratie te ver verwijderd is geraakt van haar constitutionele ethos....

€10.50
Meer informatie

 
Image of De internal auditor in het publieke domein 9789462360358
 

De internal auditor in het publieke domein 9789462360358

Het vak van internal auditor wordt in de standaardhandboeken doorgaans beschreven als een min of meer uitgekristalliseerde praktijk die vooral om een gedegen toepassing vraagt. Dit boek neemt de vastgelegde basisbeginselen van het auditvak weliswaar als...

€28.00
Meer informatie

 
Image of De kloof 9789462365742
 

De kloof 9789462365742

Auteurs van kritische werken over de politiek en politici van links tot rechts zijn van mening dat de kloof tussen burgers en overheid te groot is. Dat verleidt beleidsmakers ertoe om te interveniëren, zodat die kloof kleiner wordt. In dit boek worden...

€28.50
Meer informatie

 
Image of De kracht van privaat-publieke samenwerking 9789462364998
 

De kracht van privaat-publieke samenwerking 9789462364998

Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in samenwerking tussen overheid en private sector effectief kunnen worden aangepakt. Door de krachten te bundelen kan synergie ontstaan. In de praktijk leeft een grote...

€32.00
Meer informatie

 
Image of De nieuwe overheid 9789462363984
 

De nieuwe overheid 9789462363984

Sociale media, big data, online monitoring... digitale technologieën bieden de overheid enorm veel mogelijkheden om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden roepen echter ook fundamentele vragen...

€15.50
Meer informatie

 
Image of Denken over de verzorgingsstaat van morgen 9789462360440
 

Denken over de verzorgingsstaat van morgen 9789462360440

Sinds de financiële crisis is de EU ondergedompeld in een bezuinigingspolitiek. Na twee decennia van schuld gedreven economische groei kwamen economieën plotseling tot stilstand. Deze crisis en de dominante politieke antwoorden kunnen, net als de voorgaande...

€25.00
Meer informatie

 
Image of De vooruitgeschoven middenvelder 9789462364479
 

De vooruitgeschoven middenvelder 9789462364479

Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer centraal: mensen dienen meer hun verantwoordelijkheid te nemen...

€46.00
Meer informatie

 
Image of De zucht naar goed bestuur in de stad 9789059317758
 

De zucht naar goed bestuur in de stad 9789059317758

In het stadhuis van Siena zijn de wereldberoemde fresco's van Ambrogio Lorenzetti te bewonderen die het 'goede stadsbestuur' tegen het slechte afzetten. In het Bredase stadhuis worden klassieke waarden van goed bestuur in prachtig glas-in-lood...

€33.50
Meer informatie

 
Image of De zwerende wethouder en andere verhalen 9789462365094
 

De zwerende wethouder en andere verhalen 9789462365094

De zwerende wethouder en andere verhalen is een bundeling fictieve belevenissen van Christiaan Kooman, integriteitsonderzoeker bij BING. Tijdens zijn loopbaan bij BING heeft Kooman tientallen onderzoeken verricht naar het handelen van burgemeesters, wethouders,...

€18.00
Meer informatie

 
Image of Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven? 9789462366572
 

Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven? 9789462366572

De overheid wil in toenemende mate faciliteren dat burgers participeren, terwijl de overheid 'slechts' faciliteert. Burgerparticipatie betekent dat burgers zelf iets ondernemen in hun leefomgeving, vrijwillig en zonder betaling, en daarmee een...

€29.50
Meer informatie

 
Image of G1000 9789462366640
 

G1000 9789462366640

In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000'en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten ook metde vraag wat de rol...

€24.00
Meer informatie

 
Image of Gebiedsontwikkeling in woelig water 9789059315587
 
€45.00
Meer informatie

 
Image of Gezocht: Pioniers 9789462367524
 

Gezocht: Pioniers 9789462367524

Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude - de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden medeplichtig gemaakt en kwetsbare burgers worden uitgebuit....

€24.95
Meer informatie

 
Image of Gulzig bestuur 9789059315310
 

Gulzig bestuur 9789059315310

Het afgelopen decennium is in de wereld van politiek, beleid en bestuur een opmerkelijke ontwikkeling op gang gekomen. Terwijl in brede kring het geloof in maatschappelijke maakbaarheid achterhaald is verklaard, zien we een bestuur dat zich steeds indringender...

€25.00
Meer informatie

 
Image of Haagse Oersoep 9789462366152
 

Haagse Oersoep 9789462366152

Er wordt veel gereorganiseerd bij de overheid. De laatste jaren onder de vlag van 'het nieuwe werken'. Maar eigenlijk weet niemand wat dat nieuwe werken inhoudt. Erger: het nieuwe werken geeft geen antwoord op de problemen van het oude werken....

€31.00
Meer informatie

 
Image of Handboek beleidswetenschap 9789053526958
 

Handboek beleidswetenschap 9789053526958

Dit boek biedt een compleet overzicht van de recente ontwikkelingen in de Nederlandse beleidswetenschap aan de hand van het werk van ruim dertig toonaangevende auteurs uit het vakgebied. Het boek valt uiteen in drie delen: een deel waarin beleidswetenschappelijke...

€66.50
Meer informatie

 
Image of Handboek publieke verantwoording 9789059315112
 

Handboek publieke verantwoording 9789059315112

Publieke verantwoording is een cruciaal onderdeel van de democratische rechtsstaat. In de praktijk van het openbaar bestuur kan publieke verantwoording echter ook een zware last zijn. Professionals en bestuurders klagen steeds vaker dat ze te veel en...

€34.50
Meer informatie

 
Image of Handboek publiek management 9789059317178
 

Handboek publiek management 9789059317178

Publieke organisaties moeten bedrijfsmatig werken, hun prestaties meten, in ketens samenwerken en aantoonbaar resultaten boeken. Dat klinkt makkelijker dan het is. Bedrijfsmatigheid, prestatiesystemen en ketens geven steeds minder houvast voor ministeries,...

€42.50
Meer informatie

 
Image of Handhaving 9789059314177
 

Handhaving 9789059314177

Toezicht en handhaving staan in ons land hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Burgemeesters ontpoppen zich als verdedigers van law and order, vliegtuigen van twijfelachtige maatschappijen blijven aan de grond en de tijd dat de belastingdienst...

€30.00
Meer informatie

 
Image of Het probleem samenwerken 9789462368200
 

Het probleem samenwerken 9789462368200

Vaak zien we samenwerking als de ultieme mogelijkheid om complexe problemen in een complexe omgeving aan te pakken. Denk aan professionals die samen gezinnen ondersteunen waar de problemen zich opstapelen. Of aan gemeenten en maatschappelijke partners...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Hoe ruikt verandering? 9789462364349
 

Hoe ruikt verandering? 9789462364349

Stel, u heeft als adviseur of manager de ambitie om iets te veranderen. 'Iets' kan daarbij van alles zijn: de organisatiecultuur, de bedrijfsstrategie, de sturingsfilosofie, de personeelsopbouw, de politieke sensitiviteit van de leiding, de...

€22.50
Meer informatie

 
Image of Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken 9789462366411
 

Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken 9789462366411

Iedereen weet dat kennis in de huidige samenleving een strategische betekenis heeft. Maar wat moeten we onder kennis verstaan? Sommigen denken vooral aan het soort inzichten dat aan universiteiten wordt voortgebracht. Anderen doelen op kennis die voor...

€20.50
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer