Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Bohn Stafleu Van Loghum: (tonen 1 tot 30 van 588)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of 10X Thuiszorg 9789035235519
 

10X Thuiszorg 9789035235519

Hoe stel je je op tegenover een oudere cliënt die eenzaam is en extra tijd van jou claimt? En wat doe je als je wordt bedreigd? Zorg verlenen aan kwetsbare ouderen stelt verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg regelmatig voor uitdagende situaties....

€16.95
Meer informatie

 
Image of Aan de balie 9789031338368
 

Aan de balie 9789031338368

Inhoud opdrachtenboek Subthema 1: Medicatiebegeleiding en het geven van voorlichting bij het afleveren van geneesmiddelen recept Eerste uitgifte maagmedicatie Eerste uitgifte oogmedicatie Eerste uitgifte inhalatiemedicatie Tweede uitgifte antidepressivum...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Aan de slag! 9789031347346
 

Aan de slag! 9789031347346

Aan de slag! is een uitgebreide handreiking voor het maken van goede opdrachten voor beroepsopleidingen. De opdrachten sluiten aan bij het leerlijnenmodel. De volgende leerlijnen komen aan bod: de stageleerlijn, de integrale leerlijn, de conceptuele leerlijn,...

€46.95
Meer informatie

 
Image of Aandoeningen bij kinderen 9789035226982
 

Aandoeningen bij kinderen 9789035226982

In 'Aandoeningen bij kinderen' komen een aantal actuele relevante aandoeningen en problemen binnen de kindergeneeskunde aan de orde. De nadruk ligt op aandoeningen en problematiek uit de kinderpsychiatrie, zoals ADHD, PDD-NOS, excessief huilende...

€34.95
Meer informatie

 
Image of ABC van de kinderopvang 9789035246256
 

ABC van de kinderopvang 9789035246256

Wat staat er in de Beroepscode Kinderopvang? Welk advies geef je ouders over het speengebruik van hun driejarige? En wat houdt de Reggio Emilia-methode ook alweer in? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen vind je in dit boek. In ABC voor de kinderopvang...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Achter het bedgordijn 9789035235533
 

Achter het bedgordijn 9789035235533

Dit boek gaat over verpleegkundigen. Over gênante ogenblikken en intieme gesprekken. Het is een samenvatting van al het verdrietigs en ontroerends dat blogger en verpleegkundige Sandra Kleefstra aantreft achter het bedgordijn. Want daar kijkt verder...

€16.95
Meer informatie

 
Image of Actief leren voor een beroep 9789031352517
 

Actief leren voor een beroep 9789031352517

In Actief leren voor een beroep zijn ruim zestig activiteiten opgenomen waarmee leerlingen op een actieve manier leren voor een beroep. Met alles wat daarbij hoort: stevige vakkennis, vaardigheden en een goede beroepshouding. Per activiteit is uitgewerkt...

€33.95
Meer informatie

 
Image of Acupunctuur 9789035221338
 

Acupunctuur 9789035221338

Dit leerboek over acupunctuur bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de principes van de acupunctuur beschreven, tezamen met de meridianen en de acupunctuurpunten. Aan de diverse naaldtechnieken en de moxabehandeling wordt ruime aandacht besteed,...

€136.00
Meer informatie

 
Image of Acute psychiatrie 9789031319411
 

Acute psychiatrie 9789031319411

Mensen in psychische nood melden zich niet keurig volgens afspraak en tijdens kantooruren. Hun spanningen en angsten komen onverwachts tot uitbarsting en er moet acuut hulp worden geboden. Alleen is de vraag: Hoe doe je dat? Welke methodieken bieden kans...

€77.95
Meer informatie

 
Image of Adopteren in Nederland 9789031350513
 

Adopteren in Nederland 9789031350513

De grote hausse aan niet-Europese adoptiekinderen kwam in 1970 op gang. Al na tien jaar werd duidelijk dat deze adopties weliswaar meestal succesvol verliepen, maar dat er voor een kwart van het aantal geadopteerden en hun gezinnen toch ook ernstige en...

€49.90
Meer informatie

 
Image of Afasie: diagnostiek en therapie 9789031321490
 

Afasie: diagnostiek en therapie 9789031321490

In dit boek wordt een overzicht gegeven van stoornissen in de taalverwerking die kunnen optreden na hersenletsel. Er wordt aangegeven hoe men dergelijke stoornissen kan diagnostiseren en behandelen. Ter illustratie worden internationaal gepubliceerde...

€33.90
Meer informatie

 
Image of Afdeling Duizendschoon 9789031335206
 

Afdeling Duizendschoon 9789031335206

Zorgcategorie: Geriatrische zorgvrager Setting: Woonzorgcentrum Korte inhoud: De afdeling Duizendschoon is een afdeling in een verpleeghuis. De bewoners hebben psychogeriatrische problemen. Ze kunnen niet meer thuis wonen. Bij een blijvende opname...

€21.90
Meer informatie

 
Image of Agogiek voor gezondheidszorg en verpleegkunde 9789031345212
 

Agogiek voor gezondheidszorg en verpleegkunde 9789031345212

Vrij vertaald is "agogiek" het begeleiden van mensen. Verpleegkundigen hebben daar dagelijks mee te maken, vooral met andragogie: het begeleiden van volwassen mensen. Daarover was opmerkelijk genoeg nauwelijks literatuur beschikbaar voor studenten aan...

€45.95
Meer informatie

 
Image of Algemene farmacologie 9789035228665
 

Algemene farmacologie 9789035228665

Kennis van de basisprincipes vormt een voorwaarde voor het verwerven van inzicht in de speci farmacologie en de farmacotherapie. In dit boek worden deze basisprincipes systematisch gepresenteerd en met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk ge ustreerd....

€59.95
Meer informatie

 
Image of Algemene geneesmiddelenkennis 9789031334353
 

Algemene geneesmiddelenkennis 9789031334353

Inhoud Rondom het geneesmiddel Toedieningswegen Toedieningsvormen Toepassing van een geneesmiddel Algemene kenmerken van geneesmiddelen Opname, werking, omzetting en uitscheiding Dosering van een geneesmiddel Verslaving en misbrui

€43.95
Meer informatie

 
Image of Algemene ziekteleer 9789031345717
 

Algemene ziekteleer 9789031345717

Verpleegkundige zorg is gericht op het verlichten van de last van ziekte. Als verpleegkundige leer je in de eerste plaats goed en gericht observeren. Welke klachten en gedragingen presenteert de patiënt? Wat zie je? Je leert verschijnselen te herkennen...

€63.95
Meer informatie

 
Image of Allergie 9789035227750
 

Allergie 9789035227750

Allergie is een klinisch verschijnsel waar niet alleen de huisarts, maar ook een groot aantal medisch specialisten in meerdere of mindere mate in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen: internist-allergologen, kinderartsen, oogartsen, kno-artsen,...

€36.95
Meer informatie

 
Image of Alles over opdrachten 9789031332304
 

Alles over opdrachten 9789031332304

Alles over opdrachten? Misschien is 'alles' iets te veel gezegd, maar de titel geeft toch aan wat dit boek biedt: een grote hoeveelheid informatie over opdrachten uit diverse bronnen en vanuit allerlei gezichtspunten, overzichtelijk op een rijtje...

€41.95
Meer informatie

 
Image of Als alles op de schop gaat 9789031352494
 

Als alles op de schop gaat 9789031352494

De storm van onderwijsvernieuwingen is ook aan het hoger onderwijs niet voorbijgegaan. Opleidingen schakelden over op een bachelor¿mastersysteem en voer(d)en competentiegericht onderwijs in. Deze ontwikkelingen zorgen veelal voor heftige emoties en verwoede...

€43.95
Meer informatie

 
Image of Anamnese lichamelijk onderzoek gezelschapsdieren 9789031336913
 

Anamnese lichamelijk onderzoek gezelschapsdieren 9789031336913

Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn de belangrijkste pijlers voor klinisch handelen. Dit boek biedt een gedetailleerde beschrijving van de methoden die de universiteiten van Utrecht en Gent gebruiken. In de tweede druk is een hoofdstuk over reptielen...

€106.00
Meer informatie

 
Image of Anatomie en fysiologie 9789031346837
 

Anatomie en fysiologie 9789031346837

Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de anatomie en fysiologie nodig. Het basiswerk Anatomie en fysiologie geeft...

€92.95
Meer informatie

 
Image of Anatomie en fysiologie 9789031362073
 

Anatomie en fysiologie 9789031362073

Dit boek bevat alle basiskennis van anatomie en fysiologie die verzorgenden nodig hebben om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. Kennis over het menselijk lichaam en inzicht in het functioneren ervan zijn belangrijke voorwaarden om op een veilige manier...

€79.95
Meer informatie

 
Image of Anatomie, fysiologie en pathologie 9789036812276
 

Anatomie, fysiologie en pathologie 9789036812276

Een helder geschreven en goed geïllustreerd leerboek over anatomie, fysiologie en pathologie is onmisbaar voor mbo- en hbo-studenten. Anatomie, fysiologie en pathologie helpt de student zich de als moeilijk ervaren leerstof eigen te maken. Dit leerboek...

€54.95
Meer informatie

 
Image of Anatomie van de beweging 9789031345083
 

Anatomie van de beweging 9789031345083

Anatomie is een studiegebied dat niet slechts voorbehouden is aan enkele specialisten, maar ook interessant is voor degenen die zich in beroep of sport bewust met beweging bezighouden. De auteur behandelt in dit boek op een speelse manier de botten,...

€53.95
Meer informatie

 
Image of Angststoornissen bij kinderen 9789031336173
 

Angststoornissen bij kinderen 9789031336173

Kinderen zijn vaak bang. Het past bij de normale ontwikkeling dat kinderen met angst, piekeren en bezorgdheid reageren als ze worden geconfronteerd met situaties die bedreigend zijn. Kinderen kunnen echter lijden aan angsten die zo hevig en langdurig...

€50.95
Meer informatie

 
Image of Aspecten van de beroepsuitoefening 9789031325931
 

Aspecten van de beroepsuitoefening 9789031325931

Inhoud: planning, organisatie en coordinatie van zorg / preventie en voorlichting / juridische en ethische aspecten / kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering / begeleiden van leerlingen en/of stagiaires standaardisering en automatiserin

€35.95
Meer informatie

 
Image of Assistent en maatschappij 9789031351961
 

Assistent en maatschappij 9789031351961

Assistenten in de gezondheidszorg hebben dagelijks te maken met mensen met verschillende achtergronden. Dit vereist inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Maar ook inzicht in de eigen identiteit in de snel veranderende samenleving. Het basiswerk...

€42.95
Meer informatie

 
Image of Assisteren bij behandelingen 9789031349494
 

Assisteren bij behandelingen 9789031349494

Dit boek biedt ondersteuning aan tandartsassistenten in opleiding en aan reeds werkzame assistenten die kennis willen nemen van het behandelconcept four-handed dentistry. Werken volgens de richtlijnen van dit concept vormt de basis voor een efficiënte...

€51.95
Meer informatie

 
Image of Assisteren in beeld 9789031346462
 

Assisteren in beeld 9789031346462

Inclusief cd¿rom met videofragmenten van (basis)handelingen van de tandartsassistent! Een tandartsassistent is een onmisbare kracht in de tandartspraktijk. De kerntaken van het werk zijn vastgelegd in het Eindconcept Kwalificatiedossier Tandartsassistent....

€60.95
Meer informatie

 
Image of Atlas endodontologie 9789031332694
 
€58.95
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer