Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Berghauser Pont Publishing: (tonen 1 tot 30 van 105)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Aanbestedingswet 2012 9789491930003
 

Aanbestedingswet 2012 9789491930003

In de uitgave Aanbestedingswet 2012 - Tekst, Toelichting en Jurisprudentie wordt de wettekst inzichtelijk gemaakt voor het gebruik in de praktijk. Per wetsartikel zijn de relevante teksten uit de kamerstukken opgenomen en door de auteur van commentaar...

€79.00
Meer informatie

 
Image of ABC voor raadsleden 9789491073991
 

ABC voor raadsleden 9789491073991

ABC voor raadsleden: termen, woorden en uitdrukkingen "in en om de raadzaal" toegelicht en verduidelijkt geeft een uitleg over de termen die ieder raadslid dient te begrijpen. Personen van 18 jaar en ouder hebben het passief kiesrecht voor de gemeenteraad...

€19.95
Meer informatie

 
Image of ABC voor Raadsleden 9789491930997
 

ABC voor Raadsleden 9789491930997

ABC voor raadsleden: termen, woorden en uitdrukkingen "in en om de raadzaal" toegelicht en verduidelijkt geeft een uitleg over de termen die ieder raadslid dient te begrijpen. Personen van 18 jaar en ouder hebben het passief kiesrecht voor de gemeenteraad...

€19.95
Meer informatie

 
Image of Algemene bankvoorwaarden (ABV) 9789491073502
 

Algemene bankvoorwaarden (ABV) 9789491073502

De Algemene Bankvoorwaarden vormen de basis en gelden (in beginsel) voor iedere relatie tussen willekeurig welke cliënt en de bank. Deze uitgave Tekst & Toelichting Algemene Bankvoorwaarden (ABV) geeft antwoord op de vraag waarom een voorwaarde luidt...

€49.50
Meer informatie

 
Image of Archeologie en ruimte 9789491073724
 

Archeologie en ruimte 9789491073724

De relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening heeft de afgelopen 10 jaar nogal wat wijzigingen ondergaan. Het spreekt intussen vrijwel vanzelf dat bij ruimtelijke planvorming archeologie één van de aspecten is die aandacht krijgt. De verwachtingen...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Asbest 9789491073922
 

Asbest 9789491073922

Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze tweede, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie....

€49.00
Meer informatie

 
Image of Awb en ruimte 9789491073946
 

Awb en ruimte 9789491073946

Awb en ruimte behandelt de belangrijkste leerstukken, begrippen en procedures uit de Awb waarbij steeds de koppeling gelegd wordt tussen deze wet en de praktijk van diegene die werkzaam is in het ruimtelijk ordeningsrecht. De Algemene wet bestuursrecht...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Besluit activiteiten leefomgeving 9789491930652
 

Besluit activiteiten leefomgeving 9789491930652

De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk...

€59.00
Meer informatie

 
Image of Besluit bouwwerken leefomgeving 9789491930676
 

Besluit bouwwerken leefomgeving 9789491930676

De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Besluit kwaliteit leefomgeving 9789491930669
 

Besluit kwaliteit leefomgeving 9789491930669

De uitgave Besluit kwaliteit leefomgeving Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Bestuursrechtspraak op thema 2015 9789491930478
 

Bestuursrechtspraak op thema 2015 9789491930478

Bestuursrechtspraak op thema (vierde druk) biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Bestuursrechtspraak op thema 9789491073892
 

Bestuursrechtspraak op thema 9789491073892

Bestuursrechtspraak op thema, Jurisprudentie Awb 2013 biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Bestuursrechtspraak op thema 9789491930164
 
€49.00
Meer informatie

 
Image of Bestuursrechtspraak op thema 9789491930737
 

Bestuursrechtspraak op thema 9789491930737

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen; integendeel. Wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Bouwbesluit 2012 9789491073731
 

Bouwbesluit 2012 9789491073731

De tweede druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (inclusief Regeling Bouwbesluit 2012) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2013. Deze uitgave bevat een geïntegreerde versie van het Bouwbesluit 2012...

€59.00
Meer informatie

 
Image of Bouwbesluit 2012 9789491930621
 

Bouwbesluit 2012 9789491930621

Aanleiding tot deze vijfde druk is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2016. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 24 november 2015 luidt, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 12 november 2015...

€59.00
Meer informatie

 
Image of Bouwbesluit 2012, tekst & toelichting 9789491930461
 

Bouwbesluit 2012, tekst & toelichting 9789491930461

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting - inclusief Regeling Bouwbesluit 2012 (vierde druk) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2015, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit per 15 juni 2015 (Staatsblad...

€59.00
Meer informatie

 
Image of Bouwbesluit 9789491930089
 

Bouwbesluit 9789491930089

De derde druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting (inclusief Regeling Bouwbesluit 2012) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2014. Deze uitgave bevat een geïntegreerde versie van het Bouwbesluit 2012...

€59.00
Meer informatie

 
Image of BW boek 2 9789491073830
 

BW boek 2 9789491073830

De derde druk van Boek 2 BW geconsolideerd geeft de doorlopende wettekst van Boek 2 van het BW weer zoals deze luidt op 1 juli 2013 na de wijzigingen van de Flex-B.V., Wet bestuur en toezicht, Wet aanpassing enquêterecht, Wet op het accountantsberoep...

€59.00
Meer informatie

 
Image of Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists 9789491930720
 

Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists 9789491930720

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk aan ziektegegevens van medewerkers, het houden van cameratoezicht, het bijhouden van klantgegevens etc. Overheden hebben persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Bijvoorbeeld voor...

€42.50
Meer informatie

 
Image of Cultureel erfgoed en ruimte 9789491073298
 

Cultureel erfgoed en ruimte 9789491073298

In Cultureel erfgoed en ruimte: gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de...

€39.00
Meer informatie

 
Image of De ruimtelijke beheersverordening 9789491073847
 

De ruimtelijke beheersverordening 9789491073847

De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling. In dergelijke gebieden kan in plaats van via een bestemmingsplan, met de verordening het beheer van...

€49.50
Meer informatie

 
Image of De taxateur als scheidsrechter 9789491073175
 

De taxateur als scheidsrechter 9789491073175

De uitgave De Taxateur als Scheidsrechter - Vastgoed & Geschil (derde druk) is een praktische handleiding voor een efficiënte beslechting van geschillen vanuit de optiek van de taxateur. In de vastgoedbranche komen prijzen en waarderingen veelvuldig...

€59.00
Meer informatie

 
Image of De wereld van renovatie en transformatie 9789491930560
 

De wereld van renovatie en transformatie 9789491930560

De Wereld van Renovatie en Transformatie biedt een overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij herbestemmen en transformatie. Het is geen standaard handboek, maar het besteedt extra aandacht aan de specifieke aspecten die spelen bij renovatie...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Externe veiligheid en ruimte 9789491930911
 

Externe veiligheid en ruimte 9789491930911

In de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Flex B.V. 9789491073458
 

Flex B.V. 9789491073458

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. De wetsartikelen die wijzigen ten gevolge van de invoering van de Flex-B.V. kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij behorende...

€99.00
Meer informatie

 
Image of Geluid en ruimte 9789491073762
 

Geluid en ruimte 9789491073762

In Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand...

€49.00
Meer informatie

 
Image of Gemeente en recht 9789491073465
 

Gemeente en recht 9789491073465

Er zijn boeken over beleid. En er zijn boeken over recht. Maar er zijn maar weinig boeken waar de beleidspraktijk en het recht samen worden beschreven.Gemeente en recht, wegwijzer voor beleidsmedewerkers bij de gemeente is zo'n boek. Speciaal geschreven...

€39.00
Meer informatie

 
Image of Gemeenterecht in de praktijk 9789491930638
 

Gemeenterecht in de praktijk 9789491930638

Gemeenterecht in de praktijk bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar...

€42.50
Meer informatie

 
Image of Grondexploitatiewet 9789491073588
 

Grondexploitatiewet 9789491073588

In Vraag en Antwoord Grondexploitatiewet wordt in begrijpelijke taal antwoord gegeven op tal van vragen die men in dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening veelvuldig tegenkomt. Aan de hand van eenvoudige (reken)voorbeelden wordt inzicht gegeven...

€55.00
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer