Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Ars Aequi Libri Pod: (tonen 1 tot 30 van 149)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of 16 Juristen En Hun Filosofische Inspiratie 9789069165127
 

16 Juristen En Hun Filosofische Inspiratie 9789069165127

Dit boek bevat intellectuele biografieën van zestien belangrijke Nederlandse juristen. Hun juridisch werk wordt geplaatst in het licht van hun, al dan niet expliciet beleden, rechtstheoretische uitgangspunten. Daarmee wordt een beeld verkregen van...

€24.50
Meer informatie

 
Image of Aanbestedingsrecht 9789069168685
 

Aanbestedingsrecht 9789069168685

Bevat: Richtlijn Overheden Richtlijn overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten Concessierichtlijn Drempelbedragen verordening Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingsbesluit Gids proportionaliteit Klachtafhandeling Circulaire grensbedragen onder...

€29.50
Meer informatie

 
Image of Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders 9789069166858
 

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders 9789069166858

De aansprakelijkheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) staat door de kredietcrisis in het brandpunt van de belangstelling. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of zij adequaat toezicht hebben gehouden op DSB Bank, die...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069166087
 
€19.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069166254
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069166254

Katharina Boele-Woelki Nieuws over UCERF Hans van Loon Kinderontvoering en mensenrechten Simone van der Hof Digitale kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid Jan Biemans Het onterfde kind Susanne Burri EU-rechtspraak over...

€17.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069167237
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069167237

Derde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in familierecht.

€17.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069167466
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069167466

Vijfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in familierecht.

€17.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069167947
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069167947

Katharina Boele-Woelki Nieuws over UCERF Katharina Boele-Woelki, Ian Curry-Sumner en Wendy Schrama De erkenning van polygame huwelijken in Nederland Marta Pertegás Internationale kinderbescherming: behaalde resultaten van de Haagse Conferentie en toekomstige...

€17.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069168784
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069168784

Zevende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in familierecht.

€17.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069168876
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069168876

Ter inleiding Wendy Schrama De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen Catrin Finkenauer e.a. Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen Esther Pans De rol van het IVRK voor/in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk Pauline...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069169279
 

Actuele ontwikkelingen in het familierecht 9789069169279

Katharina Boele-Woelki Nieuws over UCERF Lieke Coenraad Waarheidsvinding in familiezaken geïllustreerd Susan Rutten Financiële aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland Pia Lokin Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels...

€17.50
Meer informatie

 
Image of Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden 9789069165219
 

Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden 9789069165219

Art. 24 Rv draagt de rechter op de zaak te onderzoeken en te beslissen op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd. Art. 25 Rv gebiedt de rechter rechtsgronden aan te vullen. Het onderscheid tussen...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Amsterdam- Brussel-Luxemburg-Straatsburg 9789069166674
 

Amsterdam- Brussel-Luxemburg-Straatsburg 9789069166674

Over de betekenis van de internationale rechtspraak voor Nederland zijn kort geleden twee preadviezen verschenen. De zes opstellen in deze bundel laten zich lezen als aanvullingen daarop. Zij geven de persoonlijke ervaring van de auteurs weer met de rechtspraak...

€15.00
Meer informatie

 
Image of '... Om Te Doen Ophouden De Menigvuldige Twistgedingen ...' 9789069161914
 

'... Om Te Doen Ophouden De Menigvuldige Twistgedingen ...' 9789069161914

Soms gaat achter één woord een hele geschiedenis schuil. Zo is er tientallen jaren strijd geleverd omtrent de 'ware' betekenis van het woord 'onrechtmatig' in - wat nu is - art. 6:162 BW. En dat niet slechts om des keizers baard,...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Arbeidsovereenkomsten 2015/2016 9789069167121
 

Arbeidsovereenkomsten 2015/2016 9789069167121

Teksten zoals deze gelden op 1 september 2015 Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten Overgangswet WWZ Ontslagregeling Regeling UWV ontslagprocedure Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding Regeling looncomponenten...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 9789069168395
 

Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 9789069168395

Teksten zoals deze gelden op 1 september 2016 Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten Ontslagregeling Regeling UWV ontslagprocedure Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Arbitration 9789069166094
 

Arbitration 9789069166094

Dutch Arbitration Act New York Convention ICSID Convention UNCITRAL Model Law UNCITRAL Arbitration Rules IBA Guidelines NAI Arbitration Rules ICC Arbitration Rules LCIA Arbitration Rules ICDR International Arbitration Rules PRIME Finance Arbitration Rules...

€39.50
Meer informatie

 
Image of Argumentatietheorie en recht 9789069163376
 

Argumentatietheorie en recht 9789069163376

Dit boek beoogt in de eerste plaats bij (aankomende) juristen belangstelling te wekken voor het vakgebied argumentatieleer, door een indruk te geven van hetgeen deze discipline voor juristen kan betekenen. Het gaat daarbij niet om het aanreiken van een...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed 9789069168418
 

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed 9789069168418

Met ingang van 1 april 1988 kent het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het exhibitie-artikel 843a. Een dergelijk artikel stond voor die datum in het Burgerlijk Wetboek maar leidde een kwijnend bestaan. De verplaatsing naar het Wetboek van Burgerlijke...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Artikel 12 Sv 9789069165363
 
€19.50
Meer informatie

 
Image of Auteursrecht 9789492766021
 

Auteursrecht 9789492766021

De Ars Aequi Wetseditie Auteursrecht bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor de universitaire rechtenstudie, maar leent zich eveneens voor onderwijs aan het hbo....

€29.50
Meer informatie

 
Image of Beklaagde hoven 9789069169828
 

Beklaagde hoven 9789069169828

Een klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen. De wijze waarop een rechtbank of een gerechtshof met een klacht omgaat, heeft invloed op de relatie tussen justitie en justitiabele. Het is daarom van belang dat de genoemde gerechten over een deugdelijke...

€17.50
Meer informatie

 
Image of Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht 9789069167879
 

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht 9789069167879

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zestien rechtenstudenten doen erin verslag van hun onderzoek naar de invloed...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Blik op de rijksoverheid 9789069166520
 

Blik op de rijksoverheid 9789069166520

Wat zijn programmaministers, hoe is een ministerie opgebouwd en welke mogelijkheden zijn er om te controleren of een zelfstandig bestuursorgaan zijn werk goed doet? Allemaal vragen die te maken hebben met de positie en de organisatie van de rijksoverheid....

€19.50
Meer informatie

 
Image of Breed burgerlijk recht 9789069166834
 
€15.00
Meer informatie

 
Image of Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie 9789069165431
 

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie 9789069165431

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie behandelt in 11 hoofdstukken enkele hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap? Mogen wij andere culturen beoordelen met onze normen? Is godsdienst...

€39.50
Meer informatie

 
Image of Causualiteit 9789070094133
 

Causualiteit 9789070094133

Causaliteit. Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Vijftien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van de rol...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Commentaren op fundamentele herbezinning 9789069167077
 

Commentaren op fundamentele herbezinning 9789069167077

Commentaren op fundamentele herbezinning. De Tweede Kamer heeft bij de voorbereiding van het op 1 januari 2002 ingevoerde nieuwe burgerlijk procesrecht in eerste aanleg erop aangedrongen dat na die invoering een fundamentele herbezinning op het burgerlijke...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Conflictoplossing en scheidingsrecht 9789069169156
 

Conflictoplossing en scheidingsrecht 9789069169156

In de politiek, praktijk en wetenschap wordt actief gezocht naar manieren waarop een harmonieuze afwikkeling van een (echt)scheiding kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van scheidings- en omgangsproblematiek: langdurige,...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis 9789069165189
 

Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis 9789069165189

Deze wetseditie bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn (o.a. de Blijde Inkomste van 1356 en het Groot...

€29.50
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer