Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Amsterdam University Press: (tonen 1 tot 30 van 569)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of 125 jaar Marx 9789052603209
 

125 jaar Marx 9789052603209

De waarde van Marx in het maatschappelijk debat. Karl Marx overleed in 1883. Zijn naam was tot 1989 verbonden aan regimes die hun achterstand op de westerse wereld probeerden in te halen. Zij koppelden de naam van Marx aan die van hun eigen leiders...

€12.90
Meer informatie

 
Image of Aan het buitenland gehecht 9789089643018
 

Aan het buitenland gehecht 9789089643018

Ook verschenen in het Engels "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies 9789462981195
 

Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies 9789462981195

Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter discussie te stellen. Dit handboek is bedoeld voor bachelorstudenten van interdisciplinaire...

€16.95
Meer informatie

 
Image of Achter de zuilen 9789089646804
 

Achter de zuilen 9789089646804

Sporten, naar school en trouwen met iemand van je eigen kerk: na de Tweede Wereldoorlog was dat toch de norm in Nederland? Volgens de heersende opvatting zat religie aanvankelijk in het keurslijf van de zuilen. De roerige jaren zestig betekenden automatisch...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Acquisition and Loss of Nationality 9789053569214
 

Acquisition and Loss of Nationality 9789053569214

Nationaliteit en burgerschap zijn recent in verschillende Europese landen een omstreden beleidsveld geworden. Zorgen over de integratie van immigranten, maar ook pogingen om de banden met emigranten te verstevigen hebben geleid tot wetswijzigingen ten...

€74.95
Meer informatie

 
Image of Afscheid van het kapitalisme 9789089647856
 

Afscheid van het kapitalisme 9789089647856

Zo'n 500 jaar geleden ontstond de kapitalistische economische orde. Kenmerkend voor het kapitalisme is dat de productie van goederen in dienst staat van de kapitaalaccumulatie van de bezitters van dat kapitaal. Daarom wordt de groei van de productie...

€14.95
Meer informatie

 
Image of Alex Katz Portraits 9781855144262
 

Alex Katz Portraits 9781855144262

Alex Katz behoort tot de belangrijkste en meest gerespecteerde portretschilders van zijn generatie. Hij heeft een grote invloed gehad op talloze kunstenaars van jongere generaties. Het best bekend zijn de meer dan levensgrote portretten van familie en...

€33.95
Meer informatie

 
Image of Alle stemmen tellen! 9789462985056
 

Alle stemmen tellen! 9789462985056

Het is een eeuw geleden dat in Nederland alle burgers het recht kregen om hun stem uit te brengen, en om zelf gekozen te worden. Dit boek brengt de oorzaken, gevolgen en vooruitzichten van het algemeen kiesrecht in beeld vanuit een internationaal vergelijkend...

€29.99
Meer informatie

 
Image of Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief 9789053569351
 

Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief 9789053569351

In dit boek laten toonaangevende onderzoekers hun licht schijnen over de immigratie en integratie van allochtonen. Zij geven het debat rond dit thema een nieuwe impuls door de Nederlandse situatie in een internationaal perspectief te plaatsen. Daarbij...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Als ik iemand beledigd heb, dan was dat mijn bedoeling 9789462984264
 

Als ik iemand beledigd heb, dan was dat mijn bedoeling 9789462984264

In dit onderzoeksrapport worden de ideologie en het humorgebruik van de Belgische salafistisch-jihadistische groepering Sharia4Belgium beschreven en geanalyseerd aan de hand van een groot aantal videoproducties. De auteurs laten zien hoe de groep, die...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Als ze maar van me afblijven 9789089640864
 

Als ze maar van me afblijven 9789089640864

Geweld tegen homo's is een veelvoorkomend en structureel verschijnsel in Nederlands gay capital. Ondanks de liberale reputatie van Amsterdam zijn vooroordelen over mannelijkheid en (homo)seksualiteit wijdverspreid. Dat leidt, voornamelijk bij jonge...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks Gevallen vazallen 9789089640697
 

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks Gevallen vazallen 9789089640697

Tijdens het voorspel van de Nederlandse Opstand (1559-1567) vond een fatale breuk plaats tussen landsheer Filips II en zijn drie belangrijkste vazallen Oranje, Egmont en Horn. Toch waren er in deze periode vele contacten tussen de drie heren en hovelingen...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks Krijgsvolk 9789053568767
 

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks Krijgsvolk 9789053568767

In Krijgsvolk behandelt Erik Swart de gewapende macht te lande van de Nederlandse opstandelingen tegen Filips II in de eerste fase van de Opstand. Anders dan wat tot dusverre is aangenomen, bezaten de opstandelingen wel degelijk coherente ideeën over...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks Zingend door het leven 9789089641465
 

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks Zingend door het leven 9789089641465

De liedboeken zijn een tastbare herinnering aan de levendige zeventiende-eeuwse liedcultuur. Jong en oud, arm en rijk: iedereen zong, van de wieg tot het graf. Natascha Veldhorst laat de diversiteit en originaliteit van het genre zien. Daarnaast bevat...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Anatomia 9789462985810
 

Anatomia 9789462985810

Andreas Vesalius (1514-1564) was de eerste anatoom die de onfeilbaar gewaande leer van Galenus zwaar onder vuur nam. Hij verwees de theorie van de humores, de vier lichaamssappen, naar de prullenmand. Frederik Ruysch (1638-1731) wijdde zijn hele leven...

€49.99
Meer informatie

 
Image of A New Social Question? 9789053569252
 

A New Social Question? 9789053569252

In A New Social Question? On Minimum Income Protection in the Postindustrial Era staat de vraag centraal of de overgang van een industriële naar een een post-industriële samenleving daadwerkelijk heeft geleid tot wat Pierre Rosanvallon ooit een 'Nieuwe...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Angela Merkel 9789462985728
 

Angela Merkel 9789462985728

Zij bedwong de eurocrisis, maar lukt het haar Europa net zo doortastend bij elkaar te houden? Angela Merkel is de ongekroonde leider van Europa. 'Kanselier van de vrije wereld' noemde TIME haar zelfs. Voor haar betekent vrijheid verantwoordelijkheid...

€9.99
Meer informatie

 
Image of Antropologische vergezichten 9789052603391
 

Antropologische vergezichten 9789052603391

Mondialisering, mobiliteit en migratie zijn onlosmakelijk verbonden met de vraagstukken rondom multiculturaliteit. De bundel Antropologische vergezichten bespreekt hoe dergelijke processen van invloed zijn op de verhalen en het dagelijks leven van mensen...

€39.95
Meer informatie

 
Image of 'Een vreemde in eigen land' 9789052603735
 

'Een vreemde in eigen land' 9789052603735

Een onderzoek in vijf ¿gemengde¿ buurten naar de vormen van maatschappelijke ontevredenheid. Bij gedeeld burgerschap kunnen burgers omgaan met verschillen en zijn zij betrokken bij de samenleving. Maar de praktijk wijst anders uit. "Ik ben wel voor...

€29.95
Meer informatie

 
Image of 'Indisch is een gevoel' 9789089641250
 

'Indisch is een gevoel' 9789089641250

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten. Voelen die zich eigenlijk nog Indisch? In 'Indisch is een gevoel' vertellen...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Apostel 9789462983977
 

Apostel 9789462983977

Petrus, Johannes, Thomas, Mattheüs: wie waren deze mannen? Hoe was hun relatie met Jezus? Om de antwoorden te vinden, maakt Tom Bissell een pelgrimstocht van een jaar langs de vermeende graven van de apostelen. De reis voert hem naar Rome, Jeruzalem,...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Arabeske of Gedachte 9789056294731
 

Arabeske of Gedachte 9789056294731

Heeft instrumentale muziek een betekenis? Moet men zich bij programmamuziek tijdens het luisteren rekenschap geven van het programma? Is vocale muziek waarin muziek en tekst samengaan superieur aan de abstracte klank, nog des te meer wanneer vergezeld...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Architecture and elite culture in the United Provinces 9789085553618
 

Architecture and elite culture in the United Provinces 9789085553618

Dit boek stelt het concept kasteel in Nederland, Engeland en Ierland centraal, waarbij zowel het gebruik en de betekenis van dit concept in het heden als in het verleden aan bod komt. Het eerste deel van het boek bespreekt in drie hoofdstukken de interpretatie...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Arm Rotterdam 9789052601182
 

Arm Rotterdam 9789052601182

Midden in het hart van Rotterdam aan het einde van de negentiende eeuw lag er een wirwar van sloppen en stegen waar duizenden mensen leefden. Waar nu het stadhuis en het postkantoor staan, waren toen 631 huizen, 127 pakhuizen en 35 cafés bekend als de...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Atheistische religiositeit 9789089644626
 

Atheistische religiositeit 9789089644626

Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Bankieren voor een betere wereld 9789462983502
 

Bankieren voor een betere wereld 9789462983502

In een wereld vol met grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, economische ongelijkheid en migratie, biedt het boek 'Bankieren voor een betere wereld' van Nanno Kleiterp en Marijn Wiersma een diep inzicht in de verbindende rol die...

€14.95
Meer informatie

 
Image of Beïnvloeden met emoties 9789462981218
 

Beïnvloeden met emoties 9789462981218

Wat is de rol van gevoel in de argumentatie in het Nederlands recht, in ISIS-filmpjes en in de zelfverdediging van dopingzondaar Lance Armstrong? En hoe werkt de betoverende zang van castraten, de emotie van Mahler, Lou Reed en Prince? 'Beïnvloeden...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Beïnvloeding in Nederland en Europa 9789462980402
 

Beïnvloeding in Nederland en Europa 9789462980402

Beïnvloeding gaat vaker op een domme dan op een intelligente manier. Meestal weinig doordacht, maar met grote negatieve gevolgen. Lobbyprofessor Rinus van Schendelen laat aan de hand van talrijke praktische voorbeelden zien dat intelligent beïnvloeden...

€19.99
Meer informatie

 
Image of Beeldvertalen 9789053565841
 

Beeldvertalen 9789053565841

Een unieke verkenning van de werking en interpretatie van visuele beelden Visuele beelden hebben voor ons betekenis. Hoewel de beelden stil en onbeweeglijk tot ons komen, verleiden ze de kijker tot uiteenlopende reacties ¿ van verering of vernieling...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Begrijp jij Amerika nog? 9789462986435
 

Begrijp jij Amerika nog? 9789462986435

We denken dat we Amerika goed kennen. Geen land is in de wereld meer aanwezig, we horen er dagelijks over in het nieuws. Maar kennen we het wel echt, begrijpen we het ook? Want hoe kon Donald Trump president worden? Waarom houden de Amerikanen zo van...

€19.99
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer