Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Acco Nederland: (tonen 1 tot 26 van 26)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of Coaching in de studententijd 9789492398086
 

Coaching in de studententijd 9789492398086

Idealiter zijn studenten als ze de universiteit verlaten al voor een deel hun toekomstige zelf op het spoor gekomen. Dit boek biedt daarbij een helpende hand. De relatie met ouders, relaties en seksualiteit, burn-out, pesten, rouw, hoogbegaafdheid, depressie...

€24.95
Meer informatie

 
Image of De diagnostische cyclus 9789033452987
 

De diagnostische cyclus 9789033452987

Na een aantal jaren vruchtbaar gebruik (in opleiding én praktijk) van Diagnostische besluitvorming. Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus (1995), is een volledige herziening tot standgekomen. Daarbij waren de opgedane ervaringen en...

€39.50
Meer informatie

 
Image of Gedragsproblemen in scholen 9789033474989
 

Gedragsproblemen in scholen 9789033474989

Dit boek gaat over gedragsproblemen in scholen. De onderwijsleersituatie staat centraal, vooral het denken en handelen van leraren. Het gaat om hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen en hun strategieën. Wat doen...

€31.80
Meer informatie

 
Image of Gehoord worden 9789033492235
 
€31.80
Meer informatie

 
Image of Geregeld! 9789033475016
 

Geregeld! 9789033475016

In de spelling van onze taal komt een aantal typen fouten relatief vaak voor. In het bijzonder zijn dat fouten bij woorden als 'bomen' en 'bommen' en bij het schrijven van woorden met -d/-t /-dd-/-tt-/-dt. In het apart verschenen boekdeel...

€84.50
Meer informatie

 
Image of Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs 9789033497933
 

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs 9789033497933

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) staat na 15 jaar nog onverminderd in de belangstelling. Veel onderwijsprofessionals omarmen het model dat hen inspireert tot een reflectie op hun diagnostische werk. De uitgangspunten en fasen van HGD kunnen hun professionele...

€47.50
Meer informatie

 
Image of Handelingsgericht werken 9789492398130
 

Handelingsgericht werken 9789492398130

In deze volledig nieuwe en actuele versie van het 'gele' boek HGW een handreiking voor het schoolteam zijn de inhoud en uitgangspunten aanzienlijk veranderd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is...

€32.50
Meer informatie

 
Image of Handelsgericht werken in het voortgezet onderwijs 9789033489587
 

Handelsgericht werken in het voortgezet onderwijs 9789033489587

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en staat volop in de belangstelling. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet. HGW is doel- en opbrengstgericht en onderwijsbehoeften van...

€26.50
Meer informatie

 
Image of Het belang van spelen 9789492398079
 

Het belang van spelen 9789492398079

Voor het leren en de ontwikkeling van kinderen is altijd veel aandacht. Vaak gaat het daarbij vooral om vakken op school. Dat kinderen naast leren op school ook graag spelen, en wat eigenlijk het belang is van spelen, daar gaat dit boek over. De auteurs...

€20.00
Meer informatie

 
Image of Het nieuwe organiseren 9789033480898
 

Het nieuwe organiseren 9789033480898

Dit boek gaat over integraal organiseren. Organisaties staan in deze eeuw voor grote uitdagingen op het terrein van innovatie, klantgerichtheid, flexibiliteit, productiviteitsverhoging en het vinden en behouden van talent. Eenzijdige technische innovaties...

€47.70
Meer informatie

 
Image of Het vollehoofdenboek 9789492398024
 

Het vollehoofdenboek 9789492398024

Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen...

€29.95
Meer informatie

 
Image of Ho, tot hier en niet verder 9789492398017
 

Ho, tot hier en niet verder 9789492398017

De methode "Ho, tot hier en niet verder...!" is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen. * Zó dat kinderen leren op zichzelf te vertrouwen, stevig in...

€37.95
Meer informatie

 
Image of Ho, tot hier en niet verder…! 9789492398055
 

Ho, tot hier en niet verder…! 9789492398055

Kinderen leren voor zichzelf te zorgen, in relatie tot de ander, met respect voor zichzelf en de ander. Het ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid is een sociaal gebeuren. Of een kind weerbaar is, wordt zichtbaar in de interactie met zichzelf en zijn...

€13.95
Meer informatie

 
Image of Ho, tot hier en niet verder…! 9789492398062
 

Ho, tot hier en niet verder…! 9789492398062

Kinderen leren voor zichzelf te zorgen, in relatie tot de ander, met respect voor zichzelf en de ander. Het ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid is een sociaal gebeuren. Of een kind weerbaar is, wordt zichtbaar in de interactie met zichzelf en zijn...

€16.95
Meer informatie

 
Image of Je kunt meer dan je denkt! 9789033459436
 

Je kunt meer dan je denkt! 9789033459436

¿Je kunt meer dan je denkt!¿ is een uitgebreide, kant en klare faalangstreductietraining. De training bestaat uit drie onderdelen: een theoretische basis (wat is faalangst, wat zijn de kenmerken en de oorzaken (op school en thuis), hoe denken kinderen...

€28.10
Meer informatie

 
Image of Kan een bloemkool denken 9789492398000
 

Kan een bloemkool denken 9789492398000

In Kan een bloemkool denken legt docent filosofie en auteur Jan de Bas op heldere en structurele wijze uit hoe je aan de slag kan met filosoferen met kinderen (FMK). De Bas doet dit aan de hand van vijf hoofdthema's uit de filosofie: zijn, denken,...

€22.50
Meer informatie

 
Image of Onderzoeksmatig leidinggeven 9789492398123
 

Onderzoeksmatig leidinggeven 9789492398123

Onderzoeksmatig werken en leidinggeven zijn sterk gerelateerd aan wat de toekomst van het onderwijs verlangt. Schoolleiders en bestuurders vragen zich af hoe zij het onderzoekend werken van leraren en leerlingen kunnen bevorderen. De kenniskring 'Leiderschap...

€30.00
Meer informatie

 
Image of Spraaktaal 9789033491818
 
€30.25
Meer informatie

 
Image of Strategische marketing 9789033495397
 

Strategische marketing 9789033495397

STRATEGISCHE MARKETING: HANDBOEK VOOR VERNIEUWEND DENKEN! De 'sense of urgency' van deze eeuw vraagt om een opera- tionele aanpak van strategische problemen. Dit handboek behandelt systematisch en op een praktische manier diverse strategische...

€36.00
Meer informatie

 
Image of Succesvol omgaan gedragsproblemen 9789033495380
 

Succesvol omgaan gedragsproblemen 9789033495380

Een gereedschapskist of wetenschappelijke toverstok met tips en trucs voor het oplossen van gedragsproblemen bestaat niet. We zullen het met iets anders moeten doen. Daarover gaat het boek Gedragsproblemen in scholen (Acco, 2009). Na het verschijnen ervan...

€29.50
Meer informatie

 
Image of ToM: een kwestie van Bewust-Zijn 9789492398116
 

ToM: een kwestie van Bewust-Zijn 9789492398116

Deze behandelmethode is bedoeld voor mensen binnen het autismespectrum die moeite hebben om hun eigen binnenwereld en die van anderen te kennen en op grond hiervan problemen in hun sociale leven ervaren. Het accent ligt op het bevorderen van het Theory...

€29.95
Meer informatie

 
Image of ToM: een kwestie van Bewust-Zijn 9789492398154
 
€9.95
Meer informatie

 
Image of Tussen thuis en school 9789033448706
 
€26.50
Meer informatie

 
Image of Vandaag koop ik alle kleuren 9789492398093
 

Vandaag koop ik alle kleuren 9789492398093

Ton: een man bestempeld met de diagnose schizofrenie. Een man die ons aller existentiële problemen in het groot ervaart, zoals angst voor controleverlies en voor uitsluiting. Voor de lezer een verontrustende ervaring. Beeldend en meeslepend is het schrijfster...

€22.95
Meer informatie

 
Image of Verlangen naar verbinding 9789492398048
 

Verlangen naar verbinding 9789492398048

Verbindingen tussen mensen, wat we relaties noemen, bestaan, worden gelegd, onderhouden, gekozen en ook genegeerd of verbroken. Je loopt er allerlei soorten pijn aan op; afwijzing, niet gezien worden of voelen, niet jezelf kunnen zijn, angsten, onzekerheid...

€22.95
Meer informatie

 
Image of Wonen in de 21ste eeuw 9789492398031
 

Wonen in de 21ste eeuw 9789492398031

De verhouding tussen de generaties wijzigt. Door nieuwkomers, de stijgende gemiddelde leeftijd en de veranderende gezinssamenstelling wordt onze samenleving steeds kleurrijker. Woonbehoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare...

€59.00
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer