Home

Zoek naar webwinkel, categorie or merk

Product Zoekresultaten Voor
brand:Acco België: (tonen 1 tot 30 van 242)

Sorteer op: Relevantie, Beoordeling
Prijs: Laag naar Hoog, Hoog naar laag

 
Image of 12 sleutels voor duurzaam HRM 9789462921764
 
€30.00
Meer informatie

 
Image of Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren 9789463442398
 

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren 9789463442398

Aandachts- en werkhoudingsproblemen kunnen optreden bij kinderen en jongeren met het AD(H)D-syndroom, maar evenzeer bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek biedt een overzicht van de typerende...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren 9789463442404
 

Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren 9789463442404

Aandachts- en werkhoudingsproblemen kunnen optreden bij kinderen en jongeren met het AD(H)D-syndroom, maar evenzeer bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Auteur Kaat Timmerman stelt vanuit haar...

€39.95
Meer informatie

 
Image of Aap zee koe 9789463442046
 

Aap zee koe 9789463442046

Aap-zee-koe is een leesprogramma om kinderen met autisme te leren lezen. Werkboek en werkbladen op cd-rom! De bestaande leesmethodes blijken niet altijd even geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Ze zijn te 'speels', vertrekken...

€25.00
Meer informatie

 
Image of Academisch schrijven 9789033497919
 

Academisch schrijven 9789033497919

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een 'we- tenschappelijke manier' schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoetkomen...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Account management 3.0 9789033496295
 

Account management 3.0 9789033496295

Account management 3.0 is een leer- en studieboek om met meer bedrijfseconomisch inzicht professioneel account management toe te passen. Het handboek gaat verder dan 'verkopen' - het credo 'We verkopen niet, de klant koopt!' wordt...

€38.00
Meer informatie

 
Image of Afwijkende mondgewoonten 9789033424380
 

Afwijkende mondgewoonten 9789033424380

Afwijkende mondgewoonten kunnen ontstaan door het niet goed functioneren van lippen, tong, wangen, gehemelte en kaak of door een stoornis in de vorm van het spraakapparaat. Bij kinderen kan men denken aan klachten over kwijlen, mondademen, duimzuigen...

€31.80
Meer informatie

 
Image of Algemene psychologie 9789463441902
 

Algemene psychologie 9789463441902

Wat is psychologie, hoe is ze als wetenschap ontstaan en hoe verschilt ze van gewone mensenkennis? Wat is de relatie tussen de hersenen en ons gedrag? Nemen wij allemaal dezelfde werkelijkheid waar? Hoe betrouwbaar is ons geheugen? Zijn intelligentietests...

€45.00
Meer informatie

 
Image of Als Amor de draad kwijtraakt 9789463442411
 

Als Amor de draad kwijtraakt 9789463442411

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Deze begrippen zijn even dynamisch als het leven zelf: ze evolueren mee met de eigen, unieke levensloop en komen op verschillende manieren tot uiting. Maar wat gebeurt er met seksualiteit...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Als eten een zorg wordt... 9789033492532
 
€23.85
Meer informatie

 
Image of Als spelling een kwelling is 9789033498268
 

Als spelling een kwelling is 9789033498268

BOEK 1: SPELEND SPELLEN Spelend spellen gebruik je voor kinderen tot 10 jaar.We gaan aan de slag met hoogfrequente woorden die kinderen nodig hebben in de klas.Via de blokkenmethode krijgen kinderen greep op hoorwoorden. Hole@dokola.dt oriënteert kinde-...

€27.50
Meer informatie

 
Image of Anders organiseren & beter werken 9789033470332
 

Anders organiseren & beter werken 9789033470332

Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter...

€15.00
Meer informatie

 
Image of Anesthesie en de normale zwangerschap 9789462927551
 

Anesthesie en de normale zwangerschap 9789462927551

De huiver voor te veel anesthesiologische betrokkenheid bij de zwangerschap weerhoudt professionals er vaak van zich te verdiepen in de rol en de (on)mogelijkheden van anesthesiologie tijdens de normale zwangerschap. De invloed van anesthesiologie op...

€38.50
Meer informatie

 
Image of Apologie van de school 9789033485855
 

Apologie van de school 9789033485855

Hoewel de school steeds symbool heeft gestaan voor vooruitgang en een betere toekomst, is het tegelijkertijd zo dat ze vanaf haar ontstaan niet uit de beklaagdenbank is geraakt. Haar functioneren maar vooral ook haar maatschappelijke rol en haar bestaan...

€26.00
Meer informatie

 
Image of Articulatie in de praktijk 9789033440311
 

Articulatie in de praktijk 9789033440311

Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de klinkers (vocalen) en de tweeklanken (diftongen) van het Nederlands. Alle klinkers en tweeklanken worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen...

€23.85
Meer informatie

 
Image of Autisme in de klas 9789463442091
 

Autisme in de klas 9789463442091

Wat is autisme? Hoe kan autisme zich uiten in de klas? Hoe kan ik als leraar hiermee omgaan zonder de andere leerlingen uit het oog te verliezen? Welke materialen kunnen mij hierbij helpen? Veel leerkrachten zitten met vragen rond wat het betekent om...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Autismespectrumstoornis: alles op een rijtje 9789033493140
 

Autismespectrumstoornis: alles op een rijtje 9789033493140

De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sinds- dien heeft autisme een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dit leidde tot vele duizenden...

€19.50
Meer informatie

 
Image of Basisbegrippen fonetiek en fonologie 9789463440516
 

Basisbegrippen fonetiek en fonologie 9789463440516

Dit boek biedt een systematisch overzicht van de basisbegrippen fonetiek en fonologie die de taalkunde hanteert om het domein van de klankstructuur wetenschappelijk te beschrijven. Het behandelt de twee niveaus waarop we het spraakgeluid in mondelinge...

€48.25
Meer informatie

 
Image of Basisbegrippen logopedie 9789033476457
 

Basisbegrippen logopedie 9789033476457

Men schat dat ongeveer 10% van alle kinderen tussen 6 en 7 jaar een articulatiestoornis vertonen en dat problemen met de spraakklankproductie zowat 75% uitmaken van alle communicatiestoornissen bij kinderen. Het is dan ook belangrijk dat een logopedist...

€14.85
Meer informatie

 
Image of Basisbegrippen logopedie 9789033476549
 

Basisbegrippen logopedie 9789033476549

Tests vormen een belangrijk onderdeel van het instrumentarium van een logopedist. Om uit te maken of er al dan niet een stoornis aanwezig is bij een persoon, om de aard en de ernst van een stoornis te bepalen of om na te gaan of er na een periode van...

€17.00
Meer informatie

 
Image of Basisbegrippen logopedie 9789033498299
 

Basisbegrippen logopedie 9789033498299

In de logopedie staan stoornissen in de menselijke commu- nicatie centraal. De laatste jaren zijn logopedisten zich echter ook meer en meer gaan bezighouden met stoornissen die niet langer de communicatie betreffen. Zo behoren onder andere afwijkende...

€49.50
Meer informatie

 
Image of Basisbegrippen semantiek 9789033475603
 

Basisbegrippen semantiek 9789033475603

De semantiek is de wetenschappelijke studie van de betekenis van woorden en zinnen. Dit boek biedt een beknopt maar systematisch overzicht van de basisbegrippen die de taalkunde hanteert om die betekenis te beschrijven en te bestuderen. In het eerste...

€34.45
Meer informatie

 
Image of Begeleiding van kleuters met CVI 9789033498275
 

Begeleiding van kleuters met CVI 9789033498275

Kleuters met een cerebrale visuele inperking (CVI) zijn kinderen die 'goede ogen hebben en toch niet goed kunnen kijken'. Ze hebben problemen met visuele aandacht, met het opnemen en verwerken van visuele informatie en met het oproepen en gebruiken...

€30.00
Meer informatie

 
Image of Bemiddeling 9789462920873
 

Bemiddeling 9789462920873

In dit boek bespreekt auteur Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met 20 jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens binnen...

€24.95
Meer informatie

 
Image of Beschrijvende statistiek en kansrekenen 9789463440394
 

Beschrijvende statistiek en kansrekenen 9789463440394

Dit boek biedt een toegankelijk en diepgaand overzicht van de belangrijkste statistische kengetallen voor nominale, ordinale en kwantitatieve gegevens. Veel aandacht gaat uit naar de grafische voorstelling van de gegevens. Het tweede deel van het boek...

€36.60
Meer informatie

 
Image of Binnenklasdifferentiatie 9789033491948
 
€16.45
Meer informatie

 
Image of Bosecologie en bosbeheer 9789033477829
 

Bosecologie en bosbeheer 9789033477829

Bossen vervullen een belangrijke functie in het Nederlandse en Vlaamse landschap. Lag vroeger de nadruk vooral op de productie van hout als hernieuwbare grondstof, tegenwoordig is het belang van bossen voor natuurbehoud, recreatie en milieubescherming...

€62.55
Meer informatie

 
Image of Bouwen aan leren leren 9789033450693
 

Bouwen aan leren leren 9789033450693

Veel kinderen en volwassenen hebben het moeilijk om dingen te leren en te begrijpen: het is alsof vele onderwijspogingen onvoldoende doordringen. Hun basisvoorwaarden voor leren zijn onvoldoende ontwikkeld, door een aangeboren ontwikkelingsstoornis, of...

€39.25
Meer informatie

 
Image of Bouwstenen van het recht 9789462922624
 
€35.00
Meer informatie

 
Image of Brazilie 9789033480614
 

Brazilie 9789033480614

Brazilië stoot door als een economisch zwaargewicht, wil politiek meespelen in een nieuwe wereldorde, durft de milieuzorg aan en speelt zijn sterke culturele troeven uit. Het organiseert in 2014 het Wereldkampioenschap Voetbal en in 2016 de Olympische...

€25.00
Meer informatie

Cadeaus Online -Privacy Disclaimer